ข่าวสาร/นักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาประเภทความสามารถพิเศษ สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2564

{Announcement} มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาประเภทความสามารถพิเศษ สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2564 —— • ด้านกีฬา • ด้านดนตรี • ด้านศิลปะ • นาฏศิลป์ • การแสดง • ด้านนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ —— เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – 27 กันยายน 2564 —— ประกาศรายชื่อผู้สมัครขอรับทุน วันที่ 4 ตุลาคม 2564 . พิจารณาคัดเลือกโดยคณะกรรมการ วันที่ 8 – 15 ตุลาคม 2564 . ประกาศผลผู้ได้รับทุนการศึกษา วันที่ 22 ตุลาคม 2564 —— ***ประชุมผู้ได้รับทุนการศึกษาจะแจ้งให้ทราบภายหลังการทำสัญญา ภายในเดือนพฤศจิกายน 2564

ผลการประกวดเรียงความ คำคม และแต่งกลอนวันไหว้ครูในกิจกรรมพิธีไหว้ครูคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2554 ผลการประกวดเรียงความ หัวข้อ “ศิษย์ได้ดีเพราะมีครู”

ผลการประกวดเรียงความ คำคม และแต่งกลอนวันไหว้ครูในกิจกรรมพิธีไหว้ครูคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2554 ผลการประกวดเรียงความ หัวข้อ “ศิษย์ได้ดีเพราะมีครู” 1. รางวัลชนะเลิศ นายณัฐวี มละศรี คณะวิทยาการจัดการ 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวจันทิมา ม่วงศรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายนิคม แซ่โค้ว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4. รางวัลชมเชย นางสาวกวินทิพย์ ฤทธิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ —————————————————————————– ผลการประกวดคำคมไหว้ครู หัวข้อ “พระคุณครูผู้สร้างคน” 1. รางวัลชนะเลิศ นายอรรถพล สาธุกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นายสหัสวรรษ จงรัก คณะวิทยาการจัดการ 3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายนลธวัช การหวิด คณะวิทยาการจัดการ 4. รางวัลชมเชย นางสาวศศิประภา รำไพเราะ […]

คว้าอีกกก​ 2 รางวัล คนเก่งสาขาวิชาการตลาด นายสหัสวรรษ​ จงรัก​ นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รับ รางวัล โครงการไหว้ครูคณะวิทยาการจัดการประจำปี 2564 กิจกรรมการประกวด​ Mail box สารน้อยจากใจศิษย์ลิขิตถึงครู ในวันที่ 11 กันยายน 2564​ จัดขึ้นโดยฝ่ายกิจการและสำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

คว้าอีกกก​ 2 รางวัล คนเก่งสาขาวิชาการตลาด นายสหัสวรรษ​ จงรัก​ นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รับ รางวัล โครงการไหว้ครูคณะวิทยาการจัดการประจำปี 2564 กิจกรรมการประกวด​ Mail box สารน้อยจากใจศิษย์ลิขิตถึงครู ในวันที่ 11 กันยายน 2564​ จัดขึ้นโดยฝ่ายกิจการและสำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา … ในการนี้ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดคำคมหัวข้อพระคุณครู ผู้สร้างตน และ การประกวดแต่งกลอนหัวข้อ​ ก้มกราบบังคมครูด้วยหัวใจ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัลรวมทั้งสิ้น​3,000บาท .. คณาจารย์สาขาวิชาการตลาดและ เพื่อนๆ รุ่นพี่​ รุ่นน้องขอแสดงความยินดี และขอให้รักษา คุณงามความดีนี้สืบต่อไป .. เลือกอนาคตอย่างชาญฉลาดเลือกการตลาดบ้านสมเด็จ .. #การตลาด​บ้านสมเด็จ​ #MSBSRU​ #Bsru​ #dek65​ #ราชภัฏ​บ้านสมเด็จเจ้าพระยา #สื่อสารการตลาด

คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมหลักสูตร Positive Thinking at the Workplace ให้กับบุคลากรสายสนับสนุนคณะวิทยาการจัดการ

{Recent News} คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมหลักสูตร Positive Thinking at the Workplace ให้กับบุคลากรสายสนับสนุนคณะวิทยาการจัดการ —- วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมหลักสูตร Positive Thinking at the Workplace ให้กับบุคลากรสายสนับสนุนคณะวิทยาการจัดการ เพื่อมุ่งเน้นการเรียนรู้ในการสร้างแนวคิดและทัศนคติเชิงบวกในการทำงานและการใช้ชีวิตให้มีความสุข เพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล เพิ่มศักยภาพในการทำงานเป็นทีมร่วมกัน สร้างจิตสำนึกความรักความผูกพันที่มีต่อองค์กรจนนำไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กรได้ จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ คุณกัมปนาท ตุงคะเตชะ Senior Consultant บริษัท เอ็น เอ คิว เอส จำกัด และที่ปรึกษาด้านหลักสูตรและกิจกรรมให้กับ NAP Family โดยมี ผศ.ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวเปิดการอบรมฯ และได้เข้าร่วมทำกิจกรรมในการอบรมร่วมกับบุคลาการสายสนับสนุนของคณะฯ ณ ห้องประชุม ชั้น […]

ขั้นตอนการร่วมส่งคำอวยพรให้อาจารย์ในสาขาของท่าน ก่อนถึงวันงานไหว้ครู วันที่ 11 กันยายน 64 นี้ 1. เข้าหน้าอวยพรจากเวบไซต์คณะฯ

ขั้นตอนการร่วมส่งคำอวยพรให้อาจารย์ในสาขาของท่าน ก่อนถึงวันงานไหว้ครู วันที่ 11 กันยายน 64 นี้ 1. เข้าหน้าอวยพรจากเวบไซต์คณะฯ หรือที่ลิ้งค์นี้เลย http://amazoncart.online/mav/ 2. กรอกข้อมูล เลือกคณะและสาขา ศิษย์เก่าก็เข้าร่วมได้นะ 3. เลือกพาน จากทั้งหมด 7 รูปแบบ 4. เขียนคำอวยพร แล้วกดส่งเลยจ้า แล้วพบกัน วันไหว้ครู 11 กันยายน 64 นี้ 9:00 น. เป็นต้นไป

สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับคณะมนุษศาสตร์ฯ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ ขอเชิญชวนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 11 กันยายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00น.

สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับคณะมนุษศาสตร์ฯ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ ขอเชิญชวนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 11 กันยายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00น. รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting https://us02web.zoom.us/j/88069298625… Meeting ID: 880 6929 8625 Passcode: 123456 หมายเหตุ : 1. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จะได้รับ Serial Key กิจกรรมเลือกคณะ 2. เนื่องจากการเเพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมในรูปแบบปกติเหมือนทุกปีที่ผ่านมา รูปแบบกิจกรรมจึงมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมตามความเหมาะสม _________________ ติดต่อ|สอบถามเพิ่มเติม นางสาวชวิศา ฉิมพลี นายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ เบอร์โทร 092-9048416

ขอเชิญชวนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ยกเว้นหลักสูตรค.บ.) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564 —— วันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting . Meeting ID: 880 6929 8625 Passcode: 123456

ขอเชิญชวนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ยกเว้นหลักสูตรค.บ.) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564 —— วันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting . Meeting ID: 880 6929 8625 Passcode: 123456 . Join Zoom Meeting https://us02web.zoom.us/j/88069298625… ___________________________________ นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถส่งผลงานเข้าประกวดเพื่อลุ้นรับเงินรางวัลในกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564 โดยรายละเอียดและเกณฑ์การตัดสินดังแนบในประกาศ —— 1.การประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ “ศิษย์ได้ดีเพราะมีครู” รางวัลชนะเลิศ จำนวน 2,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1,500 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 […]

กำหนดการส่งเอกสารรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ทุกชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2564

กำหนดการส่งเอกสารรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ทุกชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2564 —- ส่งเอกสารตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม – 10 กันยายน 2564 —- ภาพ/ข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สำนักกิจการนักศึกษา

ขอแสดงความยินดีและชื่นชม นักศึกษาทุกคน ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น ทีมมะขามไทย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 โครงการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนและธุรกิจเริ่มต้น Start Up ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ 2564 … ทีมที่เข้มแข็งคือเครื่องมืออันทรงพลัง ทำให้ พวกเรา ประสบความสำเร็จ … สาขาวิชาการตลาด​ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ คณาจารย์ทุกคน พร้อมที่จะเป็นผู้ที่ส่งเสริมประสบการณ์จริงให้กับผู้เรียนทุกคน … เลือก​อนาคต​อย่า​งชาญฉลาดเล​ือกการตลาด​บ้านสมเด็จ​

ขอแสดงความยินดีและชื่นชม นักศึกษาทุกคน ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น ทีมมะขามไทย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 โครงการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนและธุรกิจเริ่มต้น Start Up ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ 2564 … ทีมที่เข้มแข็งคือเครื่องมืออันทรงพลัง ทำให้ พวกเรา ประสบความสำเร็จ … สาขาวิชาการตลาด​ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ คณาจารย์ทุกคน พร้อมที่จะเป็นผู้ที่ส่งเสริมประสบการณ์จริงให้กับผู้เรียนทุกคน … เลือก​อนาคต​อย่า​งชาญฉลาดเล​ือกการตลาด​บ้านสมเด็จ​ .. #การตลาดบ้านสมเด็จ​ #MSBSRU​ #Bsru​ #dek65​ #มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา #สื่อสารการตลาด

ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมการประกวด Infographic Moral Awards ประจำปี 2564 ในหัวข้อ “คนไทยวินัยไม่มีหมด” ลุ้นเงินรางวัล พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตรประกาศยกย่องมูลค่ากว่า 81,000 บาท

ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมการประกวด Infographic Moral Awards ประจำปี 2564 🌸 ในหัวข้อ 💁‍♀️ “คนไทยวินัยไม่มีหมด” 🏆 ลุ้นเงินรางวัล พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตรประกาศยกย่องมูลค่ากว่า 81,000 บาท 💸💵💴💶💷 ส่งผลงานได้ตั้งแต่ 25 สิงหาคม – 25 กันยายน 64 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Website หรือ Facebook กรมการศาสนา 😊 หรือ https://1th.me/aw0rT

ทีมมะขามไทยสร้างความภาคภูมิใจให้สาขาวิชาการตลาดผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ 7 ทีมสุดท้าย เมื่อวันที่​ ​27​ สิงหาคม​ ​2564 ที่ผ่านมา​ จาก 15 ทีม ลุ้นได้ไปต่อ เพื่อชิงรางวัลชนะเลิศ จำนวนทั้งสิ้น 3 รางวัล ร่วมเป็นกำลังใจส่งแรงเชียร์ให้กับสมาชิกทีม กันนะคะ

ทีมมะขามไทยสร้างความภาคภูมิใจให้สาขาวิชาการตลาดผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ 7 ทีมสุดท้าย เมื่อวันที่​ ​27​ สิงหาคม​ ​2564 ที่ผ่านมา​ จาก 15 ทีม ลุ้นได้ไปต่อ เพื่อชิงรางวัลชนะเลิศ จำนวนทั้งสิ้น 3 รางวัล ร่วมเป็นกำลังใจส่งแรงเชียร์ให้กับสมาชิกทีม กันนะคะ .. เลือกอนาคตอย่างชาญฉลาดเลือกการตลาดบ้านสมเด็จ .. #การตลาดบ้านสมเด็จ​ #MSBSRU​ #Bsru​ #dek65​ #มหาวิทยาราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา #การสื่อสารการตลาด

คณะวิทยาการจัดการ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563

คณะวิทยาการจัดการ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563 —— วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 น. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี ผศ.ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวเปิดการประชุมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะในครั้งนี้ และได้รับเกียรติจากคณะกรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและประเมินผลงาน ดังนี้ – ผศ.ดร.เจษฎา ความคุ้นเคย ประธานกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภาบนอก) – รศ.ดร.อัจฉรา หล่อตระกูล กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) – อาจารย์ผ่องใส สินธุสกุล กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) – รศ.ดร.ชลดา พงศ์พัฒนโยธิน กรรมการและเลขานุการ – ผศ.ดร.บูรณจิตร แก้วศรีมล ผู้ช่วยเลขานุการ – ดร.สมใจ เดชบำรุง ผู้สังเกตการณ์ – นางสาวจรัสมณี […]

โอกาศครั้งสำคัญ ที่ไม่ควรพลาด เฟ้นหาสุดยอดไวรัลคลิปวิดีโอ “X Campus Ads Idea Contest ครั้งที่ 4” เปิดรับสมัครนิสิต นักศึกษา ทั่วประเทศ ได้ประลองไอเดียเจ๋ง ๆ ไอเดียใครดี ไอเดียใครโดน กำใบสมัครให้แน่น เลือกแบรนด์ที่ชอบ พร้อมส่งใบสมัครเข้ามาเลย… เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ – 30 กันยายน 2564

โอกาศครั้งสำคัญ ที่ไม่ควรพลาด เฟ้นหาสุดยอดไวรัลคลิปวิดีโอ “X Campus Ads Idea Contest ครั้งที่ 4” เปิดรับสมัครนิสิต นักศึกษา ทั่วประเทศ ได้ประลองไอเดียเจ๋ง ๆ ไอเดียใครดี ไอเดียใครโดน กำใบสมัครให้แน่น เลือกแบรนด์ที่ชอบ พร้อมส่งใบสมัครเข้ามาเลย… เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ – 30 กันยายน 2564 สมัครได้ที่ : www.x-campuscontest.com/register ———————————————————- สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ FB : X Campus Advertising Idea Contest Call : คุณรัฐพงศ์ (เจเล่) 02-661-7750 ต่อ 217 #xcampus #xcampusปี4 #โฆษณา #ไวรัลคลิป #สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย #DUGA #MDES

ขอเชิญชวนนักศึกษาใหม่ เข้าร่วมกิจกรรม Library Tour และลุ้นรับของรางวัลมากมาย พบกับกิจกรรม ดังนี้

ขอเชิญชวนนักศึกษาใหม่ เข้าร่วมกิจกรรม Library Tour และลุ้นรับของรางวัลมากมาย พบกับกิจกรรม ดังนี้ 1. รับชม VTR แนะนำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2. แนะนำการให้บริการของห้องสมุด 3. แนะนำบริการห้องสมุดผ่านช่องทางออนไลน์ 4. แนะนำการเข้างาน Application Matrix Library โดยรับชมผ่านทางออนไลน์ Zoom Meeting ——– สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ คุณโบว์ 084-143-2542 หรือช่องทางออนไลน์ Facebook: https://www.facebook.com/library.bansomdej Website: http://library.bsru.ac.th/ Line: https://link.bsru.ac.th/19b E-mail : [email protected]

วันที่ 12 สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 12 สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง —- ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในพระบรมราชูปถัมภ์

ช่องทางการเผยแพร่บทความทางวิชาการหรือสื่อประกอบการสอนทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

ช่องทางการเผยแพร่บทความทางวิชาการหรือสื่อประกอบการสอนทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ตามที่มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้คณาจารย์มีเว็บไซต์ส่วนบุคคลทุกคนเพื่อเผยแพร่ ข้อมูลทางวิชาการแก่สาธารณะและเพิ่ม Ranking ของมหาวิทยาลัย ดังนั้น สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยในส่วนของการเผยแพร่บทความทางวิชาการหรือสื่อประกอบการสอนทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยให้น้ำหนักคะแนนไม่เกินร้อยละ 10 นั้นให้คณาจารย์ดำเนินการเผยแพร่ที่เว็บไซต์ส่วนบุคคลที่มหาวิทยาลัยสร้างพื้นที่ไว้ที่ (bsru.net) ภายในเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ตั้งแต่รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 เป็นต้นไป **ทั้งนี้ทางคณาจารย์ต้องการความช่วยเหลือในการเผยแพร่กรุณาติดต่อ คุณร่มไทร ฉ่ำคล้าม**

ช่องทางการติดต่อผู้สอนแต่ละรายวิชา คณะวิทยาการจัดการ หมู่เรียนภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 1/2564

ช่องทางการติดต่อผู้สอนแต่ละรายวิชา คณะวิทยาการจัดการ หมู่เรียนภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 1/2564 นักศึกษาสามารถเข้ากลุ่มห้องเรียน/ติดต่ออาจารย์ผู้สอนทางออนไลน์ได้ 2 ช่องทางต่อไปนี้ 1. ช่องทางการแสกน QR-Code เพื่อเข้ากลุ่มห้องเรียน / ติดต่ออาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชา https://link.bsru.a.th/5mf 2. เข้าลิงค์ http://management.bsru.ac.th/gclassroom/ เลือก “ภาค กศ.พ.” ***รายวิชาของคณะวิทยาการจัดการ*** รายวิชาที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย 3xxxxxx ***รายวิชาของศึกษาทั่วไป*** รายวิชาศึกษาทั่วไป เลือก 9122201 การจัดการสมัยใหม่และภาวะผู้นำ รายวิชาศึกษาทั่วไป เลือก 9122202 การสื่อสารในชีวิตประจำวัน

ประกาศ แจ้งความคืบหน้า การลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 50% สำหรับนักศึกษาชาวไทยที่ลงทะเบียนเรียนทุกคน ทุกระดับ (ปริญญาตรี โท เอก) ที่ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1/2564

ประกาศ แจ้งความคืบหน้า การลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 50% สำหรับนักศึกษาชาวไทยที่ลงทะเบียนเรียนทุกคน ทุกระดับ (ปริญญาตรี โท เอก) ที่ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1/2564 ตามที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ——————————– นักศึกษาที่ยังไม่ชำระเงิน นักศึกษาต้องยืนยันสิทธิ์ เพื่อได้รับส่วนลด 50% (กรณีนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนแล้ว) และจะได้รับใบแจ้งชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา 50% เพื่อชำระเงินตามประกาศของ มหาวิทยาลัย ——————————– นักศึกษาที่ชำระเงินแล้ว นักศึกษารหัส 64 ต้องยืนยันสิทธิ์ เพื่อได้รับเงินคืน 50% ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะเร่งดำเนินการโดยเร็ว นักศึกษาสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.facebook.com/financebsru ——————————– **** ประกาศแนวทางและขั้นตอนการช่วยเหลือโดยละเอียดจะแจ้งให้ทราบต่อไป ****

ช่องทางการติดต่อผู้สอนแต่ละรายวิชา คณะวิทยาการจัดการ หมู่เรียนภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2564

ช่องทางการติดต่อผู้สอนแต่ละรายวิชา คณะวิทยาการจัดการ หมู่เรียนภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2564 นักศึกษาสามารถเข้ากลุ่มห้องเรียน/ติดต่ออาจารย์ผู้สอนทางออนไลน์ได้ 2 ช่องทางต่อไปนี้ 1. ช่องทางการแสกน QR-Code เพื่อเข้ากลุ่มห้องเรียน / ติดต่ออาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชา https://link.bsru.a.th/5j9 2. เข้าลิงค์ http://management.bsru.ac.th/gclassroom/ เลือก “ภาคปกติ” ***รายวิชาของคณะวิทยาการจัดการ*** รายวิชาที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย 3xxxxxx ***รายวิชาของศึกษาทั่วไป*** รายวิชาศึกษาทั่วไป เลือก 9122201 การจัดการสมัยใหม่และภาวะผู้นำ รายวิชาศึกษาทั่วไป เลือก 9122202 การสื่อสารในชีวิตประจำวัน  

1 3 4 5 6 7 41