msbsruadmin

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเส้นทางสู่บัณฑิต ปีการศึกษา 2564 จำนวน 1,000 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเส้นทางสู่บัณฑิต ปีการศึกษา 2564 จำนวน 1,000 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมอบรมในหัวข้อ “คริปโต จะโตแค่ไหน”

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมอบรมในหัวข้อ “คริปโต จะโตแค่ไหน” —— โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คุณปณิธิ เพชรจรัสชัย ผู้อำนวยการฝ่ายแนะนำการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) —— ในวันที่ 27 – 28 มกราคม 2565 . โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมเป็น 2 รอบ #รอบสำหรับนักศึกษา วันที่ 27 มกราคม 2565 ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงาน : https://link.bsru.ac.th/a8e #รอบสำหรับคณาจารย์และบุคลากร วันที่ 28 มกราคม 2565 ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงาน : https://link.bsru.ac.th/a8g

คณะวิทยาการจัดการ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2565

คณะวิทยาการจัดการ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2565 —- วันพุธที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 15.00 – 17.00 น. คณะวิทยาการจัดการ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2565 โดยมี ผศ.ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ซึ่งมีประเด็น ดังนี้ 1. เรื่องเสนอเพื่อทราบ – ประกาศเจตจำนงและประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง นโยบายการให้และการรับของขวัญหรือของกำนัล – หลักเกณฑ์การกู้ยืมเพื่อการศึกษาปีการศึกษา 2565 – ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แนวการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติราชการของบุคลากร – การขยายเวลาการศึกษาให้กับนักศึกษา อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 – การเปลี่ยนประธานสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) – สรุปผลการดำเนินการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ปรับปรุง […]

คณะวิทยาการจัดการ จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2565

คณะวิทยาการจัดการ จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2565 —- วันพุธที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น. คณะวิทยาการจัดการ จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2565 โดยมี ผศ.ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นวิทยากร ดังนี้ 1. รศ.ดร.ปรียานุช อภิบุญโยภาส 2. อ.ดร.สมยศ ติรนวัฒนานันท์ 3. รศ.ดร.ธิติพัฒน์ เอี่ยมนิรันดร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะวิทยาการจัดการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ซึ่งมีประเด็นการพิจารณา เรื่อง หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) โดยประชุมผ่านระบบออนไลน์ ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom Cloud Meetings —- ภาพ/ข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ —- #BSRURecentNews […]

ประชาสัมพันธ์ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 64)

ประชาสัมพันธ์ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 64) ……………………………………………………………………………………………. สามารถเข้าระบบเพื่อสั่งจองไซส์เสื้อกีฬาของมหาวิทยาลัย (สีม่วง) ปีการศึกษา 2564 Click >>>> http://dsad.bsru.ac.th/web/order นักศึกษาจะได้สิทธิ์รับเสื้อฟรีคนละ 1 ตัว สามารถเข้าระบบจองได้ตั้งแต่วันนี้…ถึง 31 มกราคม 2565 **ส่วนรายละเอียดการรับเสื้อจะแจ้งให้ทราบภายหลัง**

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยจึงแจ้งให้ทราบ ดังนี้

{Announcement} ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยจึงแจ้งให้ทราบ ดังนี้ —— เลื่อน การจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติและงานวันคล้ายวันพิราลัย สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ประจำปี 2565 จากเดิม วันที่ 17-19 มกราคม 2565 ทุกกิจกรรม เป็นช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2565 หรือจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 จะคลี่คลาย ยกเว้น พิธีบวงสรวงถวายเครื่องสังเวยภาคเช้าทุกจุด และพิธีการบริเวณหน้าอนุสาวรีย์ ในวันพุธที่ 19 มกราคม 2565 ให้ดำเนินการตามปกติ —— ***ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด

{Announcement} มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประกาศ ขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) จากเดิม (วันที่ 14 มกราคม 2565) จนถึง วันที่ 31 มกราคม 2565

{Announcement} มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประกาศ ขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) จากเดิม (วันที่ 14 มกราคม 2565) จนถึง วันที่ 31 มกราคม 2565

ประกาศ แนวทางการจัดการเรียนการสอน ในภาคเรียนที่ 2/2564

ประกาศ แนวทางการจัดการเรียนการสอน ในภาคเรียนที่ 2/2564 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 1. ผู้สอนในรายวิชาศึกษาทั่วไปจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ตลอดทั้งภาคเรียน 2. ผู้สอนรายวิชาในกลุ่มวิชาเอกและวิชาเฉพาะจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม – 16 มกราคม 2565 และเริ่มสอนในชั้นเรียนปกติตั้งแต่วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 เป็นต้นไป 3. ผู้สอนสร้างช่องทางการติดต่อกับนักศึกษาทางกลุ่มไลน์หรือช่องทางอื่นๆ แจ้งผ่านประธานสาขารวมส่งมาที่ฝ่ายวิชาการของคณะ ทั้งนี้ หากมีนักศึกษาสอบถามรายละเอียดมาทาง inbox คณะขออนุญาตแจ้างเบอร์มือถือของท่านกับนักศึกษา 4. บุคลากร นักศึกษาและผู้ที่จะเข้ามาทำกิจกรรมในมหาวิทยาลัย ประเมินตนเองตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด (https://link.bsru.ac.th/a11) หากพบว่าเป็นผู้มีความเสี่ยง ให้บุคคลดังกล่าวตรวจคัดกรองด้วยชุดตรวจชนิด Rapid Antigen Test Kits (ATK) และแสดงผลตรวจต่ออาจารย์ผู้สอนก่อนปฏิบัติงาน เข้าติดต่อราชการ หรือเข้าชั้นเรียน *ทั้งนี้ หากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปประการใด คณะจะแจ้งให้ทราบต่อไป*

การสื่อสารในชีวิตประจำวัน ภาคเรียนที่ 2_2564

กลุ่มห้องเรียน การสื่อสารในชีวิตประจำวัน ภาคเรียนที่ 2/2564 รายวิชาการสื่อสารในชีวิตประจำวัน D1 รายวิชาการสื่อสารในชีวิตประจำวัน D1 จ. 08:00 – 11:00 รายวิชาการสื่อสารในชีวิตประจำวัน D2 รายวิชาการสื่อสารในชีวิตประจำวัน D2 จ. 08:00 – 11:00 รายวิชาการสื่อสารในชีวิตประจำวัน D3 รายวิชาการสื่อสารในชีวิตประจำวัน D3 จ. 13:00 – 16:00 รายวิชาการสื่อสารในชีวิตประจำวัน D4 รายวิชาการสื่อสารในชีวิตประจำวัน D4 จ. 13:00 – 16:00

ภาษาและวัฒนธรรมลาว ภาคเรียนที่ 2_2564

กลุ่มห้องเรียน ภาษาและวัฒนธรรมลาว ภาคเรียนที่ 2/2564 9112101-60 : ภาษาและวัฒนธรรมลาว M1 9112101-60 : ภาษาและวัฒนธรรมลาว M1 ผศ.สุพรรณิการ์ ชาคำรุณ อา.13:00-17:00 N/A 

การจัดการสมัยใหม่และภาวะผู้นำ ภาคเรียนที่ 2_2564

กลุ่มห้องเรียน การจัดการสมัยใหม่และภาวะผู้นำ ภาคเรียนที่ 2/2564 9122201-60 : การจัดการสมัยใหม่และภาวะผู้นำ D1 9122201-60 : การจัดการสมัยใหม่และภาวะผู้นำ D1 อ.วัศยา หวังพลายเจริญสุข จ. 08:00 – 11:00 (N/A ) 9122201-60 : การจัดการสมัยใหม่และภาวะผู้นำ D2 9122201-60 : การจัดการสมัยใหม่และภาวะผู้นำ D2 อ.วัศยา หวังพลายเจริญสุข จ. 13:00 – 16:00 (N/A ) 9122201-60 : การจัดการสมัยใหม่และภาวะผู้นำ D3 9122201-60 : การจัดการสมัยใหม่และภาวะผู้นำ D3 อ.ดร.ณัฐมน ตั้งพานทอง จ. 08:00 – 11:00 (N/A ) 9122201-60 : การจัดการสมัยใหม่และภาวะผู้นำ […]

คณะวิทยาการจัดการขอแสดงความยินดีกับผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนของคณะวิทยาการจัดการที่ได้รับรางวัล บุคลากรดีเด่น ประจำปี 2564

คณะวิทยาการจัดการขอแสดงความยินดีกับผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนของคณะวิทยาการจัดการที่ได้รับรางวัล บุคลากรดีเด่น ประจำปี 2564  

คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของคณาจารย์

คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของคณาจารย์ —— วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของคณาจารย์ โดยในช่วงเช้า เวลา 09:00 – 12:00 น. จัดการประชุมคณาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ ในหัวข้อ “เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2554 และชี้แจงกิจกรรมและโครงการประจำปีงบประมาณ 2565” โดยมี ผศ.ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวเปิดการประชุมและร่วมชี้แจงแผนการดำเนินงานและกิจกรรมของคณะวิทยาการจัดการในปีงบประมาณ 2565 ร่วมกับรองคณบดีฝ่ายต่างๆ ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM และในช่วงบ่าย เวลา 13:00 – 16:00 น. เป็นการประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ เพื่อฝึกปฏิบัติการเตรียมความพร้อมให้กับคณาจาย์ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเข้ารับการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ประจำปี 2565 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ภัทิรา มาศมาลัย รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา และอาจารย์อาภา วรรณฉวี มาเป็นวิทยากรในการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นสุดยอดผลิตภัณฑ์ของตำบลให้ได้ในปี 2565 นี้ ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคาร 7 และ […]

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์แห่งการเชิดชูเกียรติและการจัดงานวันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์แห่งการเชิดชูเกียรติและการจัดงานวันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) —— ระหว่างวันที่ 17 – 19 มกราคม 2565 —— กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

1 2 3 77