ปฏิทินกิจกรรม

ตารางกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาการจัดการ

กิจกรรมรายเดือน สำหรับนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 (ภาคปกติ)

ตารางกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาการรจัดการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (ภาคพิเศษ) กศ.พ.

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ภาคพิเศษ) กศ.พ.

Choose a Language :