ติดต่อเรา

ที่อยู่

คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

1061 ซอยอิสรภาพ 15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

โทรศัพท์ : 0-2473-7000 ต่อ

 • 4008 กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป (งานธุรการ)
 • 4009 กลุ่มงานวิชาการคณะวิทยาการจัดการ

เบอร์ Fax : 0-2472-5715

เวลาเปิด-ปิด ทำการ

 • ภาคเรียนที่ 1 และ 2
  วันจันทร์ ถึง พุธ เวลา 08:30 – 18:30 น.
  วันพฤหัสบดี ถึง ศุกร์ เวลา 08:30 – 16:30 น.
  วันอาทิตย์ เวลา 09:00 – 15:00 น.
  หยุดวันนักขัตฤกษ์
 • ภาคเรียนฤดูร้อน (เทอม 3)
  วันจันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 08:30 – 18:30 น.
  วันอาทิตย์ เวลา 09:00 – 15:00 น.
  หยุดวันนักขัตฤกษ์
 • ปิดภาคเรียน
  วันจันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 08:30 – 16:30 น.
  หยุดเสาร์  อาทิตย์  และวันนักขัตฤกษ์

แผนที่

Choose a Language :