ข่าวสาร/นักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 (TCAS65) รอบที่ 1 Portfolio —— วันที่ 18 ตุลาคม 2564 – 25 พฤศจิกายน 2564 วันสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 4 ธันวาคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 8 ธันวาคม 2564 ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 7 – 8 กุมภาพันธ์ 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 (TCAS65) รอบที่ 1 Portfolio —— วันที่ 18 ตุลาคม 2564 – 25 พฤศจิกายน 2564 วันสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 4 ธันวาคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 8 ธันวาคม 2564 ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 7 – 8 กุมภาพันธ์ 2565 —— สมัครเรียนออนไลน์ได้ที่ : WWW.ADMISSION.BSRU.AC.TH —— CONTACT US โทร. 02-473-7000 ต่อ 1710, 1711, 1714, 1715, 1717, 1718, […]

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญเข้าร่วม พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

{Announcement} มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญเข้าร่วม พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร —— วันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. ถ่ายทอดสดทางออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting . ***ขอเชิญชวนสวมเสื้อสีเหลือง เข้าร่วมกิจกรรม*** . Join Zoom Meeting ห้องที่ 1 https://link.bsru.ac.th/king09-1 Meeting ID: 987 6085 4550 Passcode: 9999 . Join Zoom Meeting ห้องที่ 2 https://link.bsru.ac.th/king09-2 Meeting ID: 940 6711 3074 Passcode: 9999 —— สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เว็บไซต์ : […]

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญเข้าร่วม พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร —— วันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. ถ่ายทอดสดทางออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting . ***ขอเชิญชวนสวมเสื้อสีเหลือง เข้าร่วมกิจกรรม***

{Announcement} มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญเข้าร่วม พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร —— วันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. ถ่ายทอดสดทางออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting . ***ขอเชิญชวนสวมเสื้อสีเหลือง เข้าร่วมกิจกรรม*** . Join Zoom Meeting ห้องที่ 1 https://link.bsru.ac.th/king09-1 Meeting ID: 987 6085 4550 Passcode: 9999 . Join Zoom Meeting ห้องที่ 2 https://link.bsru.ac.th/king09-2 Meeting ID: 940 6711 3074 Passcode: 9999 —— สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เว็บไซต์ : […]

ต๊าซซซซซ ! จะเอาอะไรมาต้าน💥 #Dek65 ร่วมสร้างสรรค์ความสำเร็จอย่างไร้ขีดจำกัด กับ 14 หลักสูตรมาแรงสุดฮิต !! #TCAS65 coming soon !!! ____ #MSBSRU คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 📍เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี(ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2565 เร็ว ๆ นี้ !

ต๊าซซซซซ ! จะเอาอะไรมาต้าน #Dek65 ร่วมสร้างสรรค์ความสำเร็จอย่างไร้ขีดจำกัด กับ 14 หลักสูตรมาแรงสุดฮิต !! #TCAS65 coming soon !!! ____ #MSBSRU คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี(ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2565 เร็ว ๆ นี้ ! #สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) https://m.facebook.com/Inter.Bus.management.BSRU/ #สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ https://www.facebook.com/EconBSRU/ #สาขาวิชาการบัญชี https://www.facebook.com/accounting.bsru.1/ #สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ https://www.facebook.com/BSRU-Logistic-Management-537151103292790/ #สาขาวิชาการท่องเที่ยว https://www.facebook.com/Tourism-BSRU-102670301896528/ #สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ https://www.facebook.com/Hrm-Bsru-225911134579548/ #สาขาวิชาการประกอบการธุรกิจ https://www.facebook.com/bsru.entrepreneurship/ #สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ https://www.facebook.com/bc.msbsru/ #สาขาวิชาการตลาด https://www.facebook.com/MKBSRU2019/ #สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ https://www.facebook.com/PRCCBSRU/ #สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน https://www.facebook.com/Masscommbsruchannel/ #สาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย https://www.facebook.com/BSRUfilm/ #สาขาวิชาการโฆษณาและธุรกิจบันเทิง https://www.facebook.com/AdvertisingAndEntertainmentBusinessBsru/ • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร […]

ประกาศ การชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564 นักศึกษาที่มีลงทะเบียนเรียนวิชา การฝึกประสบการณ์ การฝึกทักษะ การฝึกงาน โปรดพิมพ์ใบแจ้งชำระค่าบำรุงการศึกษาใหม่ เนื่องจากค่าธรรมเนียมการฝึกประสบการณ์ไม่ถูกรวมในใบแจ้งชำระ ทำให้ส่วนลดกระทรวง อว. ลดมากกว่ายอดค่าบำรุงการศึกษาจริง ส่วนผู้ที่ชำระเงินและตัดใบเสร็จรับเงินแล้วจะมียอดค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมา 500 บาท ซึ่งขณะนี้ได้แก้ไขในส่วนนี้แล้ว

ประกาศ การชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564 นักศึกษาที่มีลงทะเบียนเรียนวิชา การฝึกประสบการณ์ การฝึกทักษะ การฝึกงาน โปรดพิมพ์ใบแจ้งชำระค่าบำรุงการศึกษาใหม่ เนื่องจากค่าธรรมเนียมการฝึกประสบการณ์ไม่ถูกรวมในใบแจ้งชำระ ทำให้ส่วนลดกระทรวง อว. ลดมากกว่ายอดค่าบำรุงการศึกษาจริง ส่วนผู้ที่ชำระเงินและตัดใบเสร็จรับเงินแล้วจะมียอดค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมา 500 บาท ซึ่งขณะนี้ได้แก้ไขในส่วนนี้แล้ว ตัวอย่างดูที่ใต้คอมเม้น ตามระเบียบถ้านักศึกษามีการลงทะเบียนวิชาที่เกี่ยวข้องกับการฝึกงาน จะมีการคิดค่าธรรมเนียมมาตั้งแต่แรกอยู่แล้ว 500 บาท ตอนที่มหาวิทยาลัยส่งยอดค่าเทอมเพื่อขอส่วนลด 50% ก็ส่งไปด้วย เพียงแต่ในใบแจ้งค่าเทอมไม่ถูกเพิ่มเข้าไป สังเกตจากส่วนลดได้ว่าลดแล้วไม่ใช่ 50% ขออภัยในความไม่สะดวก

กฟผ. เชิญชวนประชาชนคนรุ่นใหม่ร่วมประกวดวางแผนประชาสัมพันธ์ ให้ตอบโจทย์ EGATxWallbox ของ กฟผ. มาลับสมอง ประลองไอเดียเด็ด ไปกับโครงการ “Digiwar ปี 3 ปลุกไอเดียมันส์ๆ สร้างคอนเทนต์โดนๆ ไปกับ EGATxWallbox” เวทีสำหรับคนรุ่นใหม่ได้แสดงออก และนำเสนอความคิดสร้างสรรค์ในการวางแผนประชาสัมพันธ์ ที่มุ่งเน้นการสื่อสารการตลาดบน Digital Platform และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริง ตอบโจทย์วัตถุประสงค์การสื่อสารของ กฟผ. ที่มุ่งหวังขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าควบคู่ไปกับการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น เพื่ออากาศบริสุทธิ์ของทุกคน

อย่าปล่อยให้โควิด 19 ทำลายสมอง เรียนก็ไม่ได้ไป ทำงานก็ต้องทำที่บ้าน ใครรู้สึกจำเจ เบื่อหน่าย เราจะช่วยบริหารสมอง ชวนปล่อยของทางความคิดแบบที่โควิด 19 ก็ทำอะไรเราไม่ได้!! กฟผ. เชิญชวนประชาชนคนรุ่นใหม่ร่วมประกวดวางแผนประชาสัมพันธ์ ให้ตอบโจทย์ EGATxWallbox ของ กฟผ. มาลับสมอง ประลองไอเดียเด็ด ไปกับโครงการ “Digiwar ปี 3 ปลุกไอเดียมันส์ๆ สร้างคอนเทนต์โดนๆ ไปกับ EGATxWallbox” เวทีสำหรับคนรุ่นใหม่ได้แสดงออก และนำเสนอความคิดสร้างสรรค์ในการวางแผนประชาสัมพันธ์ ที่มุ่งเน้นการสื่อสารการตลาดบน Digital Platform และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริง ตอบโจทย์วัตถุประสงค์การสื่อสารของ กฟผ. ที่มุ่งหวังขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าควบคู่ไปกับการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น เพื่ออากาศบริสุทธิ์ของทุกคน ถ้าคุณคือ นิสิต นักศึกษา หรือเป็น first jobber ก็ไม่ติดนะ ที่มีอายุระหว่าง 18-25 ปี ที่อยากปล่อยของ แสดงไอเดียบรรเจิดให้โลกได้รู้ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดตามกิจกรรมอื่นๆของโครงได้ที่เพจ Digiwar และถ้าคุณพร้อมที่จะแสดงศักยภาพ สามารถโหลดใบสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติได้เลย ตาม QR […]

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์จันทรัศมิ์ สิริวุฒินันท์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

{Announcement} มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์จันทรัศมิ์ สิริวุฒินันท์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน —- ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจหลักของมหาวิทยาลัย https://link.bsru.ac.th/6v2

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญเข้าร่วมงาน “ กีรติกษิณการณ์ “ งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564

{Announcement} มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญเข้าร่วมงาน “ กีรติกษิณการณ์ “ งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 — วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 #ช่วงเช้า เวลา 08.00 น. – คณะผู้บริหาร (อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี และหัวหน้าหน่วยงาน) ผู้เกษียณอายุราชการ และบุคลากร ร่วมพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อ ณ ลานอนุสาวรีย์สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) . เวลา 09.00 น. – คณะผู้บริหาร (อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี และหัวหน้าหน่วยงาน) ผู้เกษียณอายุราชการ และบุคลากร ร่วมพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อ ณ โรงละครศรีสุริยวงศ์ อาคาร 150 ปี มหาบุรุษรัตโนดม (ช่วง บุนนาค) . เวลา 10.00 […]

ประกาศ ขยายระยะเวลาการยื่นคำร้อง ทบ.17 แจ้งขอเรียนเป็นภาคเรียนสุดท้าย ภาคเรียนที่ 1/2564 ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 กันยายน 2564 เวลา 16.30 น.

ประกาศ ขยายระยะเวลาการยื่นคำร้อง ทบ.17 แจ้งขอเรียนเป็นภาคเรียนสุดท้าย ภาคเรียนที่ 1/2564 ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 กันยายน 2564 เวลา 16.30 น. สามารถยื่นคำร้องได้ที่เว็บไซต์ระบบบริการการศึกษา http://mis.bsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาประเภทความสามารถพิเศษ สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2564

{Announcement} มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาประเภทความสามารถพิเศษ สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2564 —— • ด้านกีฬา • ด้านดนตรี • ด้านศิลปะ • นาฏศิลป์ • การแสดง • ด้านนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ —— เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – 27 กันยายน 2564 —— ประกาศรายชื่อผู้สมัครขอรับทุน วันที่ 4 ตุลาคม 2564 . พิจารณาคัดเลือกโดยคณะกรรมการ วันที่ 8 – 15 ตุลาคม 2564 . ประกาศผลผู้ได้รับทุนการศึกษา วันที่ 22 ตุลาคม 2564 —— ***ประชุมผู้ได้รับทุนการศึกษาจะแจ้งให้ทราบภายหลังการทำสัญญา ภายในเดือนพฤศจิกายน 2564

ผลการประกวดเรียงความ คำคม และแต่งกลอนวันไหว้ครูในกิจกรรมพิธีไหว้ครูคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2554 ผลการประกวดเรียงความ หัวข้อ “ศิษย์ได้ดีเพราะมีครู”

ผลการประกวดเรียงความ คำคม และแต่งกลอนวันไหว้ครูในกิจกรรมพิธีไหว้ครูคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2554 ผลการประกวดเรียงความ หัวข้อ “ศิษย์ได้ดีเพราะมีครู” 1. รางวัลชนะเลิศ นายณัฐวี มละศรี คณะวิทยาการจัดการ 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวจันทิมา ม่วงศรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายนิคม แซ่โค้ว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4. รางวัลชมเชย นางสาวกวินทิพย์ ฤทธิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ —————————————————————————– ผลการประกวดคำคมไหว้ครู หัวข้อ “พระคุณครูผู้สร้างคน” 1. รางวัลชนะเลิศ นายอรรถพล สาธุกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นายสหัสวรรษ จงรัก คณะวิทยาการจัดการ 3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายนลธวัช การหวิด คณะวิทยาการจัดการ 4. รางวัลชมเชย นางสาวศศิประภา รำไพเราะ […]

คว้าอีกกก​ 2 รางวัล คนเก่งสาขาวิชาการตลาด นายสหัสวรรษ​ จงรัก​ นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รับ รางวัล โครงการไหว้ครูคณะวิทยาการจัดการประจำปี 2564 กิจกรรมการประกวด​ Mail box สารน้อยจากใจศิษย์ลิขิตถึงครู ในวันที่ 11 กันยายน 2564​ จัดขึ้นโดยฝ่ายกิจการและสำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

คว้าอีกกก​ 2 รางวัล คนเก่งสาขาวิชาการตลาด นายสหัสวรรษ​ จงรัก​ นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รับ รางวัล โครงการไหว้ครูคณะวิทยาการจัดการประจำปี 2564 กิจกรรมการประกวด​ Mail box สารน้อยจากใจศิษย์ลิขิตถึงครู ในวันที่ 11 กันยายน 2564​ จัดขึ้นโดยฝ่ายกิจการและสำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา … ในการนี้ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดคำคมหัวข้อพระคุณครู ผู้สร้างตน และ การประกวดแต่งกลอนหัวข้อ​ ก้มกราบบังคมครูด้วยหัวใจ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัลรวมทั้งสิ้น​3,000บาท .. คณาจารย์สาขาวิชาการตลาดและ เพื่อนๆ รุ่นพี่​ รุ่นน้องขอแสดงความยินดี และขอให้รักษา คุณงามความดีนี้สืบต่อไป .. เลือกอนาคตอย่างชาญฉลาดเลือกการตลาดบ้านสมเด็จ .. #การตลาด​บ้านสมเด็จ​ #MSBSRU​ #Bsru​ #dek65​ #ราชภัฏ​บ้านสมเด็จเจ้าพระยา #สื่อสารการตลาด

คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมหลักสูตร Positive Thinking at the Workplace ให้กับบุคลากรสายสนับสนุนคณะวิทยาการจัดการ

{Recent News} คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมหลักสูตร Positive Thinking at the Workplace ให้กับบุคลากรสายสนับสนุนคณะวิทยาการจัดการ —- วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมหลักสูตร Positive Thinking at the Workplace ให้กับบุคลากรสายสนับสนุนคณะวิทยาการจัดการ เพื่อมุ่งเน้นการเรียนรู้ในการสร้างแนวคิดและทัศนคติเชิงบวกในการทำงานและการใช้ชีวิตให้มีความสุข เพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล เพิ่มศักยภาพในการทำงานเป็นทีมร่วมกัน สร้างจิตสำนึกความรักความผูกพันที่มีต่อองค์กรจนนำไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กรได้ จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ คุณกัมปนาท ตุงคะเตชะ Senior Consultant บริษัท เอ็น เอ คิว เอส จำกัด และที่ปรึกษาด้านหลักสูตรและกิจกรรมให้กับ NAP Family โดยมี ผศ.ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวเปิดการอบรมฯ และได้เข้าร่วมทำกิจกรรมในการอบรมร่วมกับบุคลาการสายสนับสนุนของคณะฯ ณ ห้องประชุม ชั้น […]

ขั้นตอนการร่วมส่งคำอวยพรให้อาจารย์ในสาขาของท่าน ก่อนถึงวันงานไหว้ครู วันที่ 11 กันยายน 64 นี้ 1. เข้าหน้าอวยพรจากเวบไซต์คณะฯ

ขั้นตอนการร่วมส่งคำอวยพรให้อาจารย์ในสาขาของท่าน ก่อนถึงวันงานไหว้ครู วันที่ 11 กันยายน 64 นี้ 1. เข้าหน้าอวยพรจากเวบไซต์คณะฯ หรือที่ลิ้งค์นี้เลย http://amazoncart.online/mav/ 2. กรอกข้อมูล เลือกคณะและสาขา ศิษย์เก่าก็เข้าร่วมได้นะ 3. เลือกพาน จากทั้งหมด 7 รูปแบบ 4. เขียนคำอวยพร แล้วกดส่งเลยจ้า แล้วพบกัน วันไหว้ครู 11 กันยายน 64 นี้ 9:00 น. เป็นต้นไป

สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับคณะมนุษศาสตร์ฯ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ ขอเชิญชวนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 11 กันยายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00น.

สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับคณะมนุษศาสตร์ฯ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ ขอเชิญชวนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 11 กันยายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00น. รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting https://us02web.zoom.us/j/88069298625… Meeting ID: 880 6929 8625 Passcode: 123456 หมายเหตุ : 1. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จะได้รับ Serial Key กิจกรรมเลือกคณะ 2. เนื่องจากการเเพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมในรูปแบบปกติเหมือนทุกปีที่ผ่านมา รูปแบบกิจกรรมจึงมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมตามความเหมาะสม _________________ ติดต่อ|สอบถามเพิ่มเติม นางสาวชวิศา ฉิมพลี นายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ เบอร์โทร 092-9048416

ขอเชิญชวนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ยกเว้นหลักสูตรค.บ.) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564 —— วันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting . Meeting ID: 880 6929 8625 Passcode: 123456

ขอเชิญชวนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ยกเว้นหลักสูตรค.บ.) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564 —— วันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting . Meeting ID: 880 6929 8625 Passcode: 123456 . Join Zoom Meeting https://us02web.zoom.us/j/88069298625… ___________________________________ นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถส่งผลงานเข้าประกวดเพื่อลุ้นรับเงินรางวัลในกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564 โดยรายละเอียดและเกณฑ์การตัดสินดังแนบในประกาศ —— 1.การประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ “ศิษย์ได้ดีเพราะมีครู” รางวัลชนะเลิศ จำนวน 2,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1,500 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 […]

กำหนดการส่งเอกสารรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ทุกชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2564

กำหนดการส่งเอกสารรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ทุกชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2564 —- ส่งเอกสารตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม – 10 กันยายน 2564 —- ภาพ/ข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สำนักกิจการนักศึกษา

ขอแสดงความยินดีและชื่นชม นักศึกษาทุกคน ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น ทีมมะขามไทย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 โครงการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนและธุรกิจเริ่มต้น Start Up ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ 2564 … ทีมที่เข้มแข็งคือเครื่องมืออันทรงพลัง ทำให้ พวกเรา ประสบความสำเร็จ … สาขาวิชาการตลาด​ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ คณาจารย์ทุกคน พร้อมที่จะเป็นผู้ที่ส่งเสริมประสบการณ์จริงให้กับผู้เรียนทุกคน … เลือก​อนาคต​อย่า​งชาญฉลาดเล​ือกการตลาด​บ้านสมเด็จ​

ขอแสดงความยินดีและชื่นชม นักศึกษาทุกคน ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น ทีมมะขามไทย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 โครงการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนและธุรกิจเริ่มต้น Start Up ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ 2564 … ทีมที่เข้มแข็งคือเครื่องมืออันทรงพลัง ทำให้ พวกเรา ประสบความสำเร็จ … สาขาวิชาการตลาด​ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ คณาจารย์ทุกคน พร้อมที่จะเป็นผู้ที่ส่งเสริมประสบการณ์จริงให้กับผู้เรียนทุกคน … เลือก​อนาคต​อย่า​งชาญฉลาดเล​ือกการตลาด​บ้านสมเด็จ​ .. #การตลาดบ้านสมเด็จ​ #MSBSRU​ #Bsru​ #dek65​ #มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา #สื่อสารการตลาด

1 2 3 4 5 39