ข่าวสาร/นักศึกษา

ประกาศการชำระค่าบำรุงการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2/2564

ประกาศการชำระค่าบำรุงการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2/2564 ช่วงกำหนดชำระเงิน : วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 ถึงวันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ชำระได้ที่ : ธนาคาร ไทยพาณิชย์ฯ ธนาคาร กรุงเทพฯ บ.เคาน์เตอร์เซอร์วิสฯ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี (รวมถึงบิ๊กซี มินิ) ทุกสาขาทั่วประเทศ ช่วงวันที่ชำระค่าลงทะเบียนพร้อมค่าปรับที่กองคลัง 9 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2565 อัตราการคำนวณค่าปรับ เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ ดังนี้ – ผู้เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 ลงมา : วันละ 20 บาท แต่ไม่เกิน 500 บาท – ผู้เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 ขึ้นไป : วันละ 50 บาท แต่ไม่เกิน 1,000 […]

ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ มบส. เข้าศึกษาดูงานที่บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด สู่ความร่วมมือในการพัฒนา การเรียนการสอน ด้านดิจิทัล และการลงทุน และการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยี NFT #msbsru x #bitkub coming soon

ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ มบส. เข้าศึกษาดูงานที่บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด สู่ความร่วมมือในการพัฒนา การเรียนการสอน ด้านดิจิทัล และการลงทุน และการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยี NFT #msbsru x #bitkub coming soon  #คริปโต #Cryptocurrency #NFT #Digitalcurrency

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของคณาจารย์ หัวข้อ : การใช้งานฐานข้อมูล Scopus ในเครือข่ายมหาวิทยาลัย

{Announcement} มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของคณาจารย์ หัวข้อ : การใช้งานฐานข้อมูล Scopus ในเครือข่ายมหาวิทยาลัย —— วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. – คณะครุศาสตร์ – บัณฑิตวิทยาลัย – โรงเรียนสาธิต . เวลา 13.00 น. – 16.00 น. – คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี – คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม —— วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. – คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ . เวลา 13.00 น. – […]

ขยายระยะเวลาการรายงานตัว (กรณีพิเศษ) สำหรับผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก ประเภทบริการวิชาการ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 (TCAS65)

ขยายระยะเวลาการรายงานตัว (กรณีพิเศษ) สำหรับผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก ประเภทบริการวิชาการ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 (TCAS65) —- ตั้งแต่วันที่ 16 – 19 ธันวาคม 2564 . รายงานตัวออนไลน์และพิมพ์ใบชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ได้ที่ : http://admission.bsru.ac.th —- ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ได้ที่ เคาน์เตอร์เซอร์วิสหรือธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ **กรณีพิมพ์ใบแจ้งชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาไว้ก่อนหน้านี้แล้ว ให้ผู้สมัครพิมพ์ใหม่อีกครั้ง จึงจะชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาได้** —- ข้อมูลโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สาขาวิชานวัตกรรมทางเศรษฐกิจ การเงินและการลงทุน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อยกระดับการจัดการศึกษาสู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐กิจกรรม “พัฒนาทักษะการวางแผนทางการเงินและการลงทุนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี”

{Announcement} สาขาวิชานวัตกรรมทางเศรษฐกิจ การเงินและการลงทุน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อยกระดับการจัดการศึกษาสู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐กิจกรรม “พัฒนาทักษะการวางแผนทางการเงินและการลงทุนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี” —- ขอเชิญเข้าร่วมอบรมร่วมเรียนรู้การเงินและการลงทุนในหัวข้อ “Cyptocurrency ทำให้โลกไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไป” เป็นการอบรมเพื่อให้รู้จักการลงทุนในรูปเงินสกุลดิจิทัล ที่อยู่ในความสนใจในขณะนี้ ใครอยากให้เงินทำงานให้กับเรา มาเรียนรู้ไปด้วยกัน วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิโดย นาปณิธิ เพชรจรัสชัย ผู้อำนวยการฝ่ายแนะนำการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) —- รอบสำหรับนักศึกษา Meeting ID: 995 2583 0868 Passcode: 112233 — วันจันทรที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 – 17.00 น. ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงาน (จำกัดจำนวนที่นั่ง) : https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfdvQEoVtWB7v…/viewform —- รอบสำหรับคณาจารย์และบุคลากร Meeting ID: 957 0005 7206 […]

กำหนดการ การเข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายพานพุ่ม —— วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น.

{Announcement} กำหนดการ การเข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายพานพุ่ม —— วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. . โดย คณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย (กอม.) เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 141 อาคาร 1 ชั้น 4 . โดย คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting Meeting ID : 984 9677 4526 Passcode : 9 เวลา 10.00 น. กิจกรรมจิตอาสา มบส. รวมพลัง ทำความดีเพื่อพ่อหลวง ณ ชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา —— เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร […]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และวิธีการพิจารณาเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2565 (TCAS65)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และวิธีการพิจารณาเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2565 (TCAS65) —— สอบสัมภาษณ์วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2564 . ตรวจสอบสถานะผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และวิธีการพิจารณาเข้าศึกษา ได้ที่ : http://admission.bsru.ac.th เมนูตรวจสอบผลการสมัคร —— CONTACT US โทร. 02-473-7000 ต่อ 1710, 1711, 1714, 1715, 1717, 1718, 1719, 1998 เพจ งานรับสมัครนักศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน : WWW.FACEBOOK.COM/BSRUADMISSION

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 (TCAS65) รอบที่ 1 Portfolio ครั้งที่ 2

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 (TCAS65) รอบที่ 1 Portfolio ครั้งที่ 2 —— เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2564 – 25 มกราคม 2565 วันสอบสัมภาษณ์ : 29 มกราคม 2565 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 7 – 8 กุมภาพันธ์ 2565 —— สมัครเรียนออนไลน์ ได้ที่ : http://admission.bsru.ac.th —— CONTACT US โทร. 02-473-7000 ต่อ 1710, 1711, 1714, […]

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ที่ได้รับรางวัล “นักบริหารดีเด่นแห่งปี” ประจำปี 2564 สาขาบริหารและพัฒนาองค์กร ในโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ที่ได้รับรางวัล “นักบริหารดีเด่นแห่งปี” ประจำปี 2564 สาขาบริหารและพัฒนาองค์กร ในโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน โดยมี พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุก องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ซึ่งจัดโดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทย ณ ห้องชัยพฤกษ์ หอประชุมกองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร —- #BSRUAnnouncement มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร #BSRUNews

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ รับรางวัล “นักบริหารดีเด่นแห่งปี” ประจำพุทธศักราช 2564 สาขาบริหารและพัฒนาองค์กร

{Recent News} คณบดีคณะวิทยาการจัดการ รับรางวัล “นักบริหารดีเด่นแห่งปี” ประจำพุทธศักราช 2564 สาขาบริหารและพัฒนาองค์กร —- วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการและคณะทำงาน รางวัลนักบริหารดีเด่นแห่งปี ประจำปี 2564 ให้ได้รับรับรางวัล “นักบริหารดีเด่นแห่งปี” ประจำปี 2564 สาขาบริหารและพัฒนาองค์กร ในโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน โดยมี พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุก องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ณ ห้องชัยพฤกษ์ หอประชุมกองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดโดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทย โดยคณะกรรมการฯร่วมพิจารณาจากประวัติอันทรงคุณค่าและผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน มีคุณสมบัติที่เหมาะสม เป็นผู้ที่มีความสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติจริง มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารต่างๆให้สำเร็จ โดยอาศัยความรู้ความสามารถของตนเองและความร่วมมือของผู้อื่น ประพฤติตนอยู่ในกรอบของคุณงามความดี มีคุณธรรมจริยธรรม อีกทั้งมีการตอบแทนคุณของแผ่นดินในรูปแบบต่างๆ และสมควรยกย่องให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมและสาธารณชน . ในนามผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอร่วมแสดงความยินดี แด่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี […]

ประกาศ กรณีผู้ปกครองเบิกค่าเล่าเรียนได้ สำหรับนักศึกษารหัส 64 ที่ได้คืนส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้ว แต่ต้องการนำใบเสร็จรับเงินไปเบิกหน่วยงานราชการ

ประกาศ กรณีผู้ปกครองเบิกค่าเล่าเรียนได้ ——————————- สำหรับนักศึกษารหัส 64 ที่ได้คืนส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้ว แต่ต้องการนำใบเสร็จรับเงินไปเบิกหน่วยงานราชการ ——————————– มาติดต่อขอรับใบเสร็จลดค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อประกอบการแนบเบิก ที่เคาน์เตอร์กองคลัง อาคาร 6 ชั้น 1 วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 น.-16.30 น. ( โปรดนำใบเสร็จรับเงิน / สลิป ที่ชำระรายงานตัวมาติดต่อด้วย )

การเปิดตัวครั้งแรกของ BSRU App

{Announcement} การเปิดตัวครั้งแรกของ BSRU App —— พบกับการเปิดตัวครั้งแรกของ BSRU App ขอเชิญชวน บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยทุกท่าน ร่วมดาวน์โหลด แอปลิเคชัน Bsru app ในวันที่ 20/11/64 เพื่อเตรียมเข้าสู่การเป็น digital university สนุกสนานกับการศึกษาในรั้วมหาลัยรูปแบบใหม่ —— ดาวโหลดได้ที่ QR code ตามแบนเนอร์ด้านล่างได้เลยนะคะ

ประกาศสำนักคอมพิวเตอร์ เนื่องด้วยขณะนี้ Microsoft มีการอัพเดท Feature ทำให้การใช้งาน Microsoft Teams ไม่แสดงผล “ปุ่มเครืองมือควบคุม”

{Announcement} ประกาศสำนักคอมพิวเตอร์ เนื่องด้วยขณะนี้ Microsoft มีการอัพเดท Feature ทำให้การใช้งาน Microsoft Teams ไม่แสดงผล “ปุ่มเครืองมือควบคุม” —— วิธีการแก้ไขเบื้องต้น : สามารถเข้าใช้ Microsoft Teams ผ่านบราวเซอร์ได้ที่ : http://teams.microsoft.com/ —— ภาพ/ข้อมูลโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สำนักคอมพิวเตอร์ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ขวัญชัย ช้างเกิด อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ ได้รับการแต่งตั้งเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (6802)

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ขวัญชัย ช้างเกิด อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ ได้รับการแต่งตั้งเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (6802)

กิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง บ้านสมเด็จฯ ประจำปี 2564 —- สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญ ผู้สนใจเข้าร่วมประกวดนางนพมาศบ้านสมเด็จฯ ชิงเงินรางวัล 24,000 บาท —- เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564

กิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง บ้านสมเด็จฯ ประจำปี 2564 —- สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญ ผู้สนใจเข้าร่วมประกวดนางนพมาศบ้านสมเด็จฯ ชิงเงินรางวัล 24,000 บาท —- เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 . ดาวน์โหลดใบสมัครและหลักเกณฑ์การประกวดนางนพมาศบ้านสมเด็จฯ : https://bit.ly/3CJ672R —- ติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เว็บไซต์ : http://culture.bsru.ac.th/ เฟซบุ๊ก : www.facebook.com/culture.bsru โทรศัพท์ 02-473-7000 ต่อ 1500 —- ภาพ/ข้อมูลโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

กำหนดการลงทะเบียนภาคเรียนที่ 2/2564

กำหนดการลงทะเบียนภาคเรียนที่ 2/2564 นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายวิชาและหมู่เรียนทางออนไลน์ได้ 2 ช่องทางต่อไปนี้ 1. ช่องทางการสแกน QR-Code เพื่อดูรายวิชาและหมู่เรียนที่เปิดสอน https://link.bsru.ac.th/msbsru_register 2. ช่องทางเว็บไซต์ http://management.bsru.ac.th/ เลือกหัวข้อ “นักศึกษา” จากนั้นเลือกหัวข้อ “รายวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียน” เลือก “ภาค ปกติ” หรือ “ภาค กศ.พ.” และเลือก “ตารางสอนภาคเรียน 2/2564”

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมอบรมทักษะชีวิต สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 (รหัส 63) และ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 (รหัส 62) ในโลกยุคดิจิตอล

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมอบรมทักษะชีวิต สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 (รหัส 63) และ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 (รหัส 62) ในโลกยุคดิจิตอล ……………………………………………………………………………………………………………….  เตรียมตัวให้พร้อมแล้วพบกัน —-  วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 บนระบบออนไลน์ – สำหรับผู้เข้าร่วมอบรมมีสิทธิ์ลุ้นรับ iPad และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย (ติดตามกติกาการร่วมลุ่นรางวัลบนเพจนี้) #BSRUonline

กำหนดการ เปิด – ปิด ประตูหลัง (บริเวณ อาคาร 7) เริ่มเปิดประตูในวันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564

กำหนดการ เปิด – ปิด ประตูหลัง (บริเวณ อาคาร 7) เริ่มเปิดประตูในวันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564 —— ประตูเปิด เฉพาะวัน – เวลา ดังนี้ จันทร์ – ศุกร์ เช้า เวลา 07.30 – 09.00 น. เที่ยง เวลา 11.30 – 13.30 น. เย็น เวลา 16.00 – 1700 น. . ประตูปิดในวันหยุดนักขัตฤกษ์ และนอกเหนือจากวันเวลาที่กำหนดข้างต้น . ขออภัยในความไม่สะดวก —— ภาพ/ข้อมูลโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 —— สมัครเรียนออนไลน์ได้ที่ : http://202.29.54.207/dev3/admission/register.php ดูรายละเอียดเพิ่มเติม : http://admission.bsru.ac.th —— CONTACT US โทร. 02-473-7000 ต่อ 1710, 1711, 1714, 1715, 1717, 1718, 1719, 1998 เพจ งานรับสมัครนิสิต นักศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน : WWW.FACEBOOK.COM/BSRUADMISSION เว็บไซต์มหาวิทยาลัยฯ : WWW.BSRU.AC.TH

1 2 3 4 5 41