ข่าวสารอาจารย์/บุคลากร

ขอเชิญคณาจารย์ และนักศึกษาทุกท่านร่วมกิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์ ๑๕๐ รูป เนื่องในวันปีใหม่ไทย วันพุธที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒

ขอเชิญคณาจารย์ และนักศึกษาทุกท่านร่วมกิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์ ๑๕๐ รูป เนื่องในวันปีใหม่ไทย วันพุธที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗:๐๐ น. เป็นต้นไป ณ.สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 👉👉“บุญไม่มีการซื้อ ไม่มีการขาย ถ้าอยากได้ต้องทำเอง” #มาร่วมสั่งสมบุญใหญ่ครั้งนี้ด้วยกันนะคะ

ประกาศ ประชุมนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ในวันที่ 9 เม.ย. 62 เวลา 15.00 (ณ ห้องประชุม อาคาร 1 ชั้น 4)

ประชุมนักศึกษา กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ประเภท กู้เก่า ทุกราย ในวันอังคาร ที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น. ณ.หอประชุม 141 อาคาร 1 ชั้น 4 #นักศึกษาที่ไม่เข้าร่วมการประชุมถือว่าสละสิทธิ์! ***หมายเหตุ : ให้นักศึกษากองทุนทุกคนส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ห้องงานกองทุนฯ อาคาร 1 ชั้น 3 ตั้งแต่วันที่ 8 – 27 มีนาคม 2562 เวลา 09.00-16.00 (เว้นวันเสาร์-อาทิตย์)

“มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018)” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 10 เมษายน 2562

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญ นิสิต นักศึกษา คณาจารย์ และผู้ที่สนใจ ร่วมชมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 10 เมษายน 2562 ที่ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และ บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ภายในงานประกอบด้วย สัมมนา นิทรรศการ และ การประกวด ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ที่น่าสนใจ จากกว่า 100 หน่วยงานทั่วไทย โดยสถาบันวิจัยจัดรถตู้รับ-ส่งให้ 1 คัน จำนวน 3 รอบ ณ ลานเจ้าพ่อ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา >รอบที่ 1 รถออก 7.00 น. < >รอบที่ 2 รถออก 11.00 น.< >รอบที่ 3 […]

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา 4 เมษายน 2562 ให้ดำเนินการขึ้นทะเบียนบัณฑิต (บส.9) ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2562

สำหรับผู้ที่มีรายชื่อสำเร็จการศึกษา โปรดตรวจสอบ คำนำหน้า ชื่อ – นามสกุล ในระบบให้ถูกต้อง หากผิดให้มาดำเนินการแก้ไข โดยติดต่อยื่นคำร้องพร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง ที่เคาน์เตอร์งานทะเบียน อาคาร 5 ชั้น 1 สิ่งที่ต้องเตรียมเพื่อทำเรื่องขึ้นทะเบียนบัณฑิต บส.9 1. บัตรนักศึกษา หรือบัตรประชาชน หรือบัตรอื่น ๆ ที่ออกโดยหน่วยงานราชการ 2. ค่าธรรมเนียมสำหรับขึ้นทะเบียนบัณฑิต จำนวน 1,000 บาท  3. ซองจดหมายติดแสตมป์ เขียนชื่อนามสกุล จ่าหน้าซองถึงตัวเอง หรือสามารถติดต่อได้ที่เคาน์เตอร์งานทะเบียน ** นิสิตนักศึกษาจะได้รับใบรับรองคุณวุฒิและใบทรานสคริปฉบับภาษาไทยในวันที่มาขึ้นทะเบียนบัณฑิต ** —– ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา —— 1. http://mis.bsru.ac.th/ 2. http://bsru.net/ 3. http://aar.bsru.ac.th/ผู้สำเร็จการศึกษา

ข้อแนะนำในการลงทะเบียน ของภาคเรียนเทอม 3/2561 (ภาคฤดูร้อน) มีดังนี้ 1. นักศึกษาทุกคน พบอาจารย์ที่ปรึกษา…

ข้อแนะนำในการลงทะเบียน ซัมเมอร์นี้ 3/2561 1. นักศึกษาทุกคน พบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อปรึกษาและขอคำแนะนำในการลงทะเบียน และอาจารย์ปรึกษาปลด Lock ระบบเพื่อให้นักศึกษามีสิทธิ์ในการลงทะเบียน 2. สำหรับนักศึกษา ภาคปกติ ที่เรียนสมทบ ภาคกศ.พ. ในภาคเรียนฤดูร้อน ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 2.1 กำลังศึกษาอยู่เป็นปีการศึกษาที่ 3 เป็นต้นไปนับแต่วันเข้าเรียน 2.2 ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต

กำหนดการพิจารณาทุนประเภทความสามารถพิเศษ รอบที่ 2 การรับแบบโควตา (พิจารณาจากความสามารถพิเศษ)

กำหนดการพิจารณาทุนประเภทความสามารถพิเศษ รอบที่ 2 การรับแบบโควตา (พิจารณาจากความสามารถพิเศษ) ปีการศึกษา 2562 —- วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 ด้านดนตรีไทย อาคาร 30 ชั้น 12 เวลา 13.00 น. สิ่งที่ต้องเตรียม -หลักฐานหรือผลงานที่ได้รับรางวัล ด้านดนตรีตะวันตก อาคาร 27 ชั้น 14 เวลา 15.00 น. สิ่งที่ต้องเตรียม -หลักฐานหรือผลงานที่ได้รับรางวัล ด้านกีฬา อาคาร 27 ชั้น 1 โรงยิมเนเซียม เวลา 13.00 น. สิ่งที่ต้องเตรียม -ชุดกีฬา -หลักฐานหรือผลงานที่ได้รับรางวัล ด้านนาฏศิลป์ การแสดง อาคาร 27 ชั้น 4 ห้อง 2704A1 เวลา 13.00 น. […]

ขั้นตอน การเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 2 การรับแบบโควตา วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562

ขั้นตอน การเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 2 การรับแบบโควตา วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 —- ขั้นตอนที่ 1 -ลงทะเบียนรับบัตรคิว (เริ่มตั้งแต่ 6.30 – 10.00 น.) -สิ่งที่ต้องเตรียม บัตรประจำตัวประชาชน -สถานที่ หน้าอาคาร 1 ชั้น 1 ขั้นตอนที่ 2 -รอเรียกคิวเพื่อสอบสัมพันธ์ -สิ่งที่ต้องเตรียม บัตรคิวที่ได้รับจากจุดที่ 1 -สถานที่ ลานอเนกประสงค์ อาคาร 1 ชั้น 1 ขั้นตอนที่ 3 -สอบสัมภาษณ์ -สิ่งที่ต้องเตรียม บัตรคิวที่ได้รับจากจุดที่ 1 กับบัตรประจำตัวประชาชน -สถานที่ ห้องประชุม อาคาร 1 ชั้น 4

ขั้นตอนการดำเนินงานสอบสัมภาษณ์ (สำหรับคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์) รอบที่ 2 การรับแบบโควตา

ขั้นตอนการดำเนินงานสอบสัมภาษณ์ (สำหรับคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์) รอบที่ 2 การรับแบบโควตา —- วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ลำดับที่ 1 ตรวจสอบรายชื่อผู้สอบสัมภาษณ์ รายละเอียดของขั้นตอน 1. เข้าสู่ระบบคิวสอบสัมภาษณ์ 2. ตรวจสอบรายชื่อผู้สอบสัมภาษณ์และประเภทของการสมัคร ได้แก่ ผลการเรียน/ความสามารถพิเศษ เครื่องมือ/เอกสารที่เกี่ยวข้อง 1. โทรศัพท์ smartphone 2. เอกสาร QR Code สำหรับเข้าสู่ระบบ 3. ระบบคิวสอบสัมภาษณ์ ลำดับที่ 2 สอบสัมภาษณ์ รายละเอียดของขั้นตอน 1. รับบัตรคิว 2. ให้ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ลงนามเอกสาร 3. สอบสัมภาษณ์ตามเกณฑ์ที่สาขาวิชากำหนด 4. คลิกปุ่มสีเขียวในระบบคิวสอบสัมภาษณ์ เครื่องมือ/เอกสารที่เกี่ยวข้อง 1. ระบบคิวสอบสัมภาษณ์ 2. บัตรคิว 3. […]

สำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ จัดอบรมภาษาจีนเบื้องต้น ในวันอังคาร พุธ พฤหัสบดี ระหว่างวันที่ 23 เม.ย. – 23 พ.ค. 2562

สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน มบส. จัดอบรมภาษาจีนเบื้องต้น สำหรับคณาจารย์และบุคลากรที่ไม่มีความรู้พื้นฐานภาษาจีน —- ภายใต้โครงการอบรมและพัฒนาทักษะภาษาจีนเบื้องต้น สำหรับอาจารย์และบุคลากร มบส. ปีการศึกษา 2561 (หลักสูตร 30 ชั่วโมง) ในวันอังคาร พุธ พฤหัสบดี ระหว่างวันที่ 23 เมษายน – 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.30 – 18.00 น. ณ สถาบันขงจื้อ อาคาร 10 ชั้น 7

#เด็จสาด5 #วายlife_wildร้าย วันที่ 1 เมษายน ณ อาคาร1ชั้น1 เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 16.30 น. 

วันที่ 1 เมษายนนี้ ณ อาคาร 1ชั้น 1 พบกับงานเด็จสาด 5 wildlife วายร้าย —- ที่จะขนมาผลงานเจ๋งๆ เด็ดๆ ออกมาโชว์ มีทั้งละครเวที ดนตรี และแฟชั่นโชว์ จากเด็กนักศึกษาสาขาวิชาการโฆษณาและธุรกิจบันเทิง คณะวิทยาการจัดการ —- พร้อมรับไปเลยซีเรียลคีย์ 1 กิจกรรม ย้ำ!!! อย่าลืม เรามีนัดกันที่วันที่ 1 เมษายน ณ อาคาร1ชั้น1 เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 16.30 น. มากันเยอะๆน๊าาา #เด็จสาด5 #วายlife_wildร้าย

โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ และการส่งเสริมค่านิยมความเป็นไทย การประกวดใส่ผ้าไทย ประจำปี ๒๕๖๒

ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าร่วมงาน โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ และการส่งเสริมค่านิยมความเป็นไทย การประกวดใส่ผ้าไทย ประจำปี ๒๕๖๒ วันพุธที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ ณ ลานหน้าอนุสาวรีย์สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) และโรงละครศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เวลา ๐๗.๐๐ น. – ลงทะเบียน ณ ลานหน้าอนุสาวรีย์สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) เวลา ๐๗.๓๐ น. – พิธีถวายภัตตาหารเช้า พระสงฆ์ จำนวน ๑๕๐ รูป เวลา ๐๘.๓๐ น. – พิธีตักบาตรอาหารแห้ง และพิธีสงฆ์ เนื่องในวันปีใหม่ไทย เวลา ๑๒.๓๐ น.- ลงทะเบียน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมใส่ผ้าไทย ณ โรงละครศรีสุริยวงศ์ เวลา ๑๓.๐๐ น. – การประกวดใส่ผ้าไทย […]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (TCAS62) รอบที่ 2 การรับแบบโควตา…

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (TCAS62) รอบที่ 2 การรับแบบโควตา (พิจารณาจากผลการเรียน) ปีการศึกษา 2562 —- สอบสัมภาษณ์วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 —- เอกสาร/หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ 1. บัตรประจำตัวประชาชน (ใช้ลงทะเบียนรับบัตรคิว) 2. สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ที่แสดงค่าผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน (GPAX) 3. Portfolio 4. เอกสาร/อุปกรณ์อื่น ๆ เพิ่มเติมตามที่สาขาวิชาได้กำหนดไว้ในประกาศรับสมัคร —- ตรวจสอบห้องสอบและสถานะการสมัครได้ที่ : http://admission.bsru.ac.th เมนูผลการสมัคร

ร่วมส่งผลงานส่งผลงานวิจัยทั้งในรูปแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ หรือลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานวิจัย

ขอเชิญคณาจารย์และบุคคลทั่วไป ร่วมส่งผลงานส่งผลงานวิจัยทั้งในรูปแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ หรือลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานวิจัย ในงานประชุมการประชุมวิชาการระดับชาติ (ครั้งที่ 3) ประจำปี 2562 3rd International Multiconference of Management Scince 2019: IMMS 2019 “The Management of Innovation for Community Development” ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 เว็บไซต์ สมัครและส่งบทความ http://ejs.bsru.ac.th/msc/

สำนักกิจการนักศึกษา ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมรับฟังความรู้เรื่องบุคลิกภาพกับการทำงาน ในวันที่ วันที่ 28 มีนาคม 2562

สำนักกิจการนักศึกษา ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมรับฟังความรู้เรื่องบุคลิกภาพกับการทำงาน —- วันที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 13:00 – 13:45 น.  ณ อาคาร 1 ชั้น 1 วิทยากรโดย คุณชัยวัฒน์ ผายสุวรรณ (พี่ต้อง) บรรยายเกี่ยวกับ ความสำคัญของบุคลิกภาพ การรับตัวเข้าสู่การทำงาน แต่งตัวอย่างไร วิธีการเข้าหาคน และแรงบันดาลใจให้แก่นักศึกษาในมหาวิทยาลัย

คณะวิทยาการจัดการ จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ณ หอประชุมใหญ่ อาคาร 1 ชั้น 4 ในวันที่ วันที่ 25 มีนาคม 2562

คณะวิทยาการจัดการ จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา —- วันที่ 25 มีนาคม 2562 คณะวิทยาการจัดการ จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา โดยมี อาจารย์ สุเมธ ใจเย็น รองคณบดี คณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน วิทยากรโดย คุณณัฐศิษฎ์ เลิศโกวิทย์ และคุณอภิรักษ์ ศรีบวรธาดา บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) บรรยายเรื่องการเตรียมตัวสมัครงาน พร้อมศิษย์เก่า คุณพงษ์ปภัส แสงเนตร Supervisor สาขาเอ็มบาสซี และคุณวิชากร ตันกุระ Sales and Service officer สาขาไอคอนสยาม มาให้คำแนะนำในการเตรียมความพร้อมสู่โลกการทำงาน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.วัลลภา ซึ้งกมลพิสุทธิ์ ผู้จัดการด้านกลยุทธ์บริหารงานทรัพยากรบุคคล และนักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษา เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง ณ หอประชุมใหญ่ อาคาร 1 ชั้น 4 —- #BSRURecentNews คณะวิทยาการจัดการ […]

ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ของ (AIS) จัดกิจกรรมพิเศษ

ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ของ Advance Info Service PCL. (AIS) จัดกิจกรรมพิเศษ สำหรับนักศึกษาที่จะกำลังสำเร็จการศึกษาและศิษย์เก่าทุกรุ่น ทุกสาขาวิชา ทุกคณะ เพื่อร่วมงานกับทางเอไอเอส ในตำแหน่งต่างๆ ของบริษัท ผู้ที่สนใจสามารถ Scan QRCode ในภาพนี้ได้ เพื่อลงทะเบียนข้อมูล และมารอรับการสัมภาษณ์ในวันและเวลาที่ประชาสัมพันธ์ วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคาร 7 คณะวิทยาการจัดการ และรอทราบผลการสมัครงานทันที โอกาสไม่มีรอใคร ฝากแชร์ฝากแท็กถึงเพื่อนๆ ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หมายเหตุ ศิษย์เก่า กรุณาแต่งกายสุภาพเรียบร้อย

ตารางเรียน ฉบับมีวันชดเชย โปรดตรวจสอบให้เรียบร้อย สำหรับภาคเรียนที่ 2/2561

ตารางเรียน ฉบับมีวันชดเชย สำหรับภาคเรียนที่ 2/2561 ตรวจสอบดีๆนะ สำหรับนักศึกษาจองตั๋วรถไฟ/เครื่องบิน กลับบ้านช่วงปิดภาคเรียน เทอมนี้ จะยาวนานกว่าหน่อยๆ

เตรียมทะยานความสนุก ท้าทุกชั้นบรรยากาศ ! ใน #TDEJ5 ท้าSpaceFestival วันที่ 28 เมษายน 2562 ณ เอเชียทีค

เตรียมทะยานความสนุก ท้าทุกชั้นบรรยากาศ ! ใน #TDEJ5 ท้าSpaceFestival เปิดจำหน่ายบัตร #EARLYBIRD ⏰ วันนี้ ! เปิดจำหน่ายบัตร ONLINE เปิดระบบ 8 โมง ! OFFLINE เปิดขาย 11 โมง ! แชร์|share💥EARLYBIRD💥 ! 5 มีนา วันเดียวเท่านั้น ! คลิก !💥https://www.facebook.com/1396826417302260/posts/2228390020812558?sfns=mo แผนผังยานพ่อ เปิดผังยานพ่อ ! รอจองกันได้เลย เตรียมทะยานความสนุก ท้าทุกชั้นบรรยากาศ ! ใน … #TDEJ5ท้าSpaceFestival 28 เมษายน 2562 ณ เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ ประตูเปิดเวลา : 16.00 น. ครั้งที่ 5 กับ Line Up […]

พิธีเชิญตรามหาวิทยาลัยราชภัฏ | วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ***นักศึกษาชั้นปีอื่นๆ ที่ตกกิจกรรมตอนปี 1 เข้าร่วมได้

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. **นักศึกษาปี 1 ต้องเข้าร่วมกิจกรรมตามปกติ ***นักศึกษาชั้นปีอื่นๆ ที่ตกกิจกรรมตอนปี 1 เข้าร่วมได้ **** ชุดพิธีการตามระเบียบมหาวิทยาลัย ****

1 42 43 44 45