[:th]นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วม โครงการสัมมนา เรื่อง แชท แชร์ โพสต์ คุณกำลังคิดอะไรอยู่ ?[:]

[:th]

{Up-Next}
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วม โครงการสัมมนา เรื่อง แชท แชร์ โพสต์ คุณกำลังคิดอะไรอยู่ ?
—-
วิทยากรโดย
คุณดาริกา เดี่ยวพาณิช นักวิชาการ สำนักงาน กสทช.
คุณจั๊ด ธีมะ กาญจนไพริน ผู้ประกาศข่าว ช่อง ONE 31
—-
ในวันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562
เวลา 12.30 – 15.00 น.
ณ ห้องประชุมราชาวดี ชั้น 6 อาคาร บรรณราชนครินทร์ (อาคาร 8)

*ได้ซีเรียลคีย์ 1 กิจกรรม

[:]
Choose a Language :