คณะวิทยาการจัดการ ขอเรียนเชิญ นักศึกษาผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการจากร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven

คณะวิทยาการจัดการ ขอเรียนเชิญ นักศึกษาผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการจากร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven ในกิจกรรม “Review พรีเมี่ยมแสตมป์ป่วนเมือง” แสตมป์ป่วนสนุก Brown&Minions วันศุกร์ที่ 22 กันยายน.2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ลานกิจกรรม คณะวิทยาการจัดการ (อาคาร 7)

Choose a Language :