บรรยากาศงานปฐมนิเทศคณะวิทยาการจัดการ 66

🌟 บรรยากาศงานปฐมนิเทศคณะวิทยาการจัดการ 66 🌟
วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา คณะวิทยาการจัดการนำโดย ผศ.ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร คณบดีฯ และคณาจารย์ทั้ง 13 สาขา ร่วมกันจัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2566 เพื่อแนะนำแนวทางการปฏิบัติตนในรั้วมหาวิทยาลัยและต้อนรับน้องใหม่เข้าสู่คณะวิทยาการจัดการอย่างเป็นทางการ โดยในช่วงเช้า มีการทำกิจกรรมไหว้เจ้าพ่อฯเพื่อเป็นศิริมงคล จากนั้นพบปะอาจารย์ในสาขา ช่วงบ่ายจัดกิจกรรมพบปะเพื่อนใหม่ที่อาคาร 1 ชั้น 4 และปิดท้ายด้วยพิธีเทียนจากรุ่นพี่ บรรยากาศตลอดวันเป็นไปอย่างราบรื่นและจบลงด้วยความประทับใจ
สามารถรับชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่
Choose a Language :