มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญเข้าร่วม พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

{Announcement}
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญเข้าร่วม พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
——
วันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564
เวลา 08.30 น.
ถ่ายทอดสดทางออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting
.
***ขอเชิญชวนสวมเสื้อสีเหลือง เข้าร่วมกิจกรรม***
.
Join Zoom Meeting ห้องที่ 1
Meeting ID: 987 6085 4550
Passcode: 9999
.
Join Zoom Meeting ห้องที่ 2
Meeting ID: 940 6711 3074
Passcode: 9999
——
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เว็บไซต์ : http://culture.bsru.ac.th/
โทรศัพท์ 02 473 7000 ต่อ 1500
——
ภาพ/ข้อมูลโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม