ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ และการส่งเสริมค่านิยมความเป็นไทย การประกวดใส่ผ้าไทย ประจำปี ๒๕๖๒

ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าร่วมงาน โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ และการส่งเสริมค่านิยมความเป็นไทย การประกวดใส่ผ้าไทย ประจำปี ๒๕๖๒ วันพุธที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ ณ ลานหน้าอนุสาวรีย์สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) และโรงละครศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เวลา ๐๗.๐๐ น. – ลงทะเบียน ณ ลานหน้าอนุสาวรีย์สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) เวลา ๐๗.๓๐ น. – พิธีถวายภัตตาหารเช้า พระสงฆ์ จำนวน ๑๕๐ รูป เวลา ๐๘.๓๐ น. – พิธีตักบาตรอาหารแห้ง และพิธีสงฆ์ เนื่องในวันปีใหม่ไทย เวลา ๑๒.๓๐ น.- ลงทะเบียน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมใส่ผ้าไทย ณ โรงละครศรีสุริยวงศ์ เวลา ๑๓.๐๐ น. – การประกวดใส่ผ้าไทย […]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (TCAS62) รอบที่ 2 การรับแบบโควตา…

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (TCAS62) รอบที่ 2 การรับแบบโควตา (พิจารณาจากผลการเรียน) ปีการศึกษา 2562 —- สอบสัมภาษณ์วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 —- เอกสาร/หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ 1. บัตรประจำตัวประชาชน (ใช้ลงทะเบียนรับบัตรคิว) 2. สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ที่แสดงค่าผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน (GPAX) 3. Portfolio 4. เอกสาร/อุปกรณ์อื่น ๆ เพิ่มเติมตามที่สาขาวิชาได้กำหนดไว้ในประกาศรับสมัคร —- ตรวจสอบห้องสอบและสถานะการสมัครได้ที่ : http://admission.bsru.ac.th เมนูผลการสมัคร

ร่วมส่งผลงานส่งผลงานวิจัยทั้งในรูปแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ หรือลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานวิจัย

ขอเชิญคณาจารย์และบุคคลทั่วไป ร่วมส่งผลงานส่งผลงานวิจัยทั้งในรูปแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ หรือลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานวิจัย ในงานประชุมการประชุมวิชาการระดับชาติ (ครั้งที่ 3) ประจำปี 2562 3rd International Multiconference of Management Scince 2019: IMMS 2019 “The Management of Innovation for Community Development” ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 เว็บไซต์ สมัครและส่งบทความ http://ejs.bsru.ac.th/msc/

สำนักกิจการนักศึกษา ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมรับฟังความรู้เรื่องบุคลิกภาพกับการทำงาน ในวันที่ วันที่ 28 มีนาคม 2562

สำนักกิจการนักศึกษา ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมรับฟังความรู้เรื่องบุคลิกภาพกับการทำงาน —- วันที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 13:00 – 13:45 น.  ณ อาคาร 1 ชั้น 1 วิทยากรโดย คุณชัยวัฒน์ ผายสุวรรณ (พี่ต้อง) บรรยายเกี่ยวกับ ความสำคัญของบุคลิกภาพ การรับตัวเข้าสู่การทำงาน แต่งตัวอย่างไร วิธีการเข้าหาคน และแรงบันดาลใจให้แก่นักศึกษาในมหาวิทยาลัย

คณะวิทยาการจัดการ จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ณ หอประชุมใหญ่ อาคาร 1 ชั้น 4 ในวันที่ วันที่ 25 มีนาคม 2562

คณะวิทยาการจัดการ จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา —- วันที่ 25 มีนาคม 2562 คณะวิทยาการจัดการ จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา โดยมี อาจารย์ สุเมธ ใจเย็น รองคณบดี คณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน วิทยากรโดย คุณณัฐศิษฎ์ เลิศโกวิทย์ และคุณอภิรักษ์ ศรีบวรธาดา บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) บรรยายเรื่องการเตรียมตัวสมัครงาน พร้อมศิษย์เก่า คุณพงษ์ปภัส แสงเนตร Supervisor สาขาเอ็มบาสซี และคุณวิชากร ตันกุระ Sales and Service officer สาขาไอคอนสยาม มาให้คำแนะนำในการเตรียมความพร้อมสู่โลกการทำงาน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.วัลลภา ซึ้งกมลพิสุทธิ์ ผู้จัดการด้านกลยุทธ์บริหารงานทรัพยากรบุคคล และนักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษา เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง ณ หอประชุมใหญ่ อาคาร 1 ชั้น 4 —- #BSRURecentNews คณะวิทยาการจัดการ […]

ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ของ (AIS) จัดกิจกรรมพิเศษ

ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ของ Advance Info Service PCL. (AIS) จัดกิจกรรมพิเศษ สำหรับนักศึกษาที่จะกำลังสำเร็จการศึกษาและศิษย์เก่าทุกรุ่น ทุกสาขาวิชา ทุกคณะ เพื่อร่วมงานกับทางเอไอเอส ในตำแหน่งต่างๆ ของบริษัท ผู้ที่สนใจสามารถ Scan QRCode ในภาพนี้ได้ เพื่อลงทะเบียนข้อมูล และมารอรับการสัมภาษณ์ในวันและเวลาที่ประชาสัมพันธ์ วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคาร 7 คณะวิทยาการจัดการ และรอทราบผลการสมัครงานทันที โอกาสไม่มีรอใคร ฝากแชร์ฝากแท็กถึงเพื่อนๆ ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หมายเหตุ ศิษย์เก่า กรุณาแต่งกายสุภาพเรียบร้อย

ตารางเรียน ฉบับมีวันชดเชย โปรดตรวจสอบให้เรียบร้อย สำหรับภาคเรียนที่ 2/2561

ตารางเรียน ฉบับมีวันชดเชย สำหรับภาคเรียนที่ 2/2561 ตรวจสอบดีๆนะ สำหรับนักศึกษาจองตั๋วรถไฟ/เครื่องบิน กลับบ้านช่วงปิดภาคเรียน เทอมนี้ จะยาวนานกว่าหน่อยๆ

เตรียมทะยานความสนุก ท้าทุกชั้นบรรยากาศ ! ใน #TDEJ5 ท้าSpaceFestival วันที่ 28 เมษายน 2562 ณ เอเชียทีค

เตรียมทะยานความสนุก ท้าทุกชั้นบรรยากาศ ! ใน #TDEJ5 ท้าSpaceFestival เปิดจำหน่ายบัตร #EARLYBIRD ⏰ วันนี้ ! เปิดจำหน่ายบัตร ONLINE เปิดระบบ 8 โมง ! OFFLINE เปิดขาย 11 โมง ! แชร์|share💥EARLYBIRD💥 ! 5 มีนา วันเดียวเท่านั้น ! คลิก !💥https://www.facebook.com/1396826417302260/posts/2228390020812558?sfns=mo แผนผังยานพ่อ เปิดผังยานพ่อ ! รอจองกันได้เลย เตรียมทะยานความสนุก ท้าทุกชั้นบรรยากาศ ! ใน … #TDEJ5ท้าSpaceFestival 28 เมษายน 2562 ณ เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ ประตูเปิดเวลา : 16.00 น. ครั้งที่ 5 กับ Line Up […]

พิธีเชิญตรามหาวิทยาลัยราชภัฏ | วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ***นักศึกษาชั้นปีอื่นๆ ที่ตกกิจกรรมตอนปี 1 เข้าร่วมได้

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. **นักศึกษาปี 1 ต้องเข้าร่วมกิจกรรมตามปกติ ***นักศึกษาชั้นปีอื่นๆ ที่ตกกิจกรรมตอนปี 1 เข้าร่วมได้ **** ชุดพิธีการตามระเบียบมหาวิทยาลัย ****

ขอเชิญร่วม โครงการส่งเสริมความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 1 ชั้น 4

ขอเชิญร่วม โครงการส่งเสริมความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00 – 17.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 1 ชั้น 4 กิจกรรมบังคับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 รหัส 60 ***หมายเหตุ ใส่ชุดนักศึกษาพิธีชั้นปีที่ 2

1 19 20 21