ผู้บริหาร มบส. ร่วมเป็นกำลังใจตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการตั้งศูนย์พักคอยในพื้นที่มหาวิทยาลัยฯ ของทีมงานสำนักงานเขต กทม.

ผู้บริหาร มบส. ร่วมเป็นกำลังใจตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการตั้งศูนย์พักคอยในพื้นที่มหาวิทยาลัยฯ ของทีมงานสำนักงานเขต กทม.
—-
วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมการจัดตั้งศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด ของ กทม. ณ โรงยิมเนเซียม ชั้น 1 อาคาร 27 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมี นายทรงศร กัลยา ณ สุนทร ผู้อำนวยการเขตธนบุรี คุณจิรเสกข์ วัฒนมงคล ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของผู้ว่าราชการ และคุณทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย
.
นายทรงศร กัลยา ณ สุนทร ผอ.สำนักงานเขต กทม. กล่าวขอบคุณในความร่วมมือของมหาวิทยาลัยฯ ในครั้งนี้ พร้อมแจ้งถึงวัตถุประสงค์ของการตั้งศูนย์เพื่อรองรับและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ผู้ที่มีความเสี่ยงติดเชื้อโควิดแต่ยังไม่แสดงอาการ และมีความจำเป็นต้องแยกกักตัวออกจากครอบครัว ได้มีสถานที่พักคอยรอเตียงโรงพยาบาล อย่างน้อย 2 – 3 วัน ซึ่งจากข้อมูลขณะนี้พบว่ามีผู้เดือดร้อนในลักษณะนี้เพิ่มมากขึ้นในแต่ละวัน
.
การดำนินงานครั้งนี้อยู่ภายใต้การกำกับของทีมแพทย์ สาธารณสุข 26 สำนักอนามัย และ โรงพยาบาลเลิดสิน กรุงเทพมหานคร ที่แต่ละวันจะจัดส่งบุคลากรทางการแพทย์มาดูแลการเป็นอยู่ของผู้ป่วยในจุดพักคอย และดูแลป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโรค การรักษาสุขอนามัย และการบริการด้านสาธารณูปโภค ตามหลักการแพทย์โดยเคร่งครัด โดยกำหนดเปิดใช้งานตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป
ในส่วนของบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ นั้น รศ.สายัณ พุทธลา รองอธิการบดี กล่าวว่าขณะนี้ส่วนใหญ่ปฏิบัติงานภายใต้ประกาศ work from home แต่อย่างไรก็ตาม หากมีความจำเป็นก็สามารถเข้ามาทำงานในอาคาร 27 และอาคารที่ใกล้เคียงได้ตามปกติ เนื่องจากจุดที่ใช้เป็นศูนย์พักคอยนั้น ได้มีการปิดกั้นแบ่งพื้นที่ให้เป็นสัดส่วนและมิดชิด จึงขอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องสบายใจ เชื่อมั่นในความปลอดภัย และเชื่อว่าชาวมหาวิทยาลัยฯ ทุกคนมีความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยบรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้องชาวไทยของเรา
——
ภาพ/ข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ งานเลขานุการ
——
#BSRURecentNews ผู้บริหาร มบส. ร่วมเป็นกำลังใจตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการตั้งศูนย์พักคอยในพื้นที่มหาวิทยาลัยฯ ของทีมงานสำนักงานเขต กทม. #BSRUNews