ขอเชิญร่วม โครงการส่งเสริมความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 1 ชั้น 4

ขอเชิญร่วม โครงการส่งเสริมความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย

วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00 – 17.30 น.

ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 1 ชั้น 4

กิจกรรมบังคับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 รหัส 60

***หมายเหตุ ใส่ชุดนักศึกษาพิธีชั้นปีที่ 2