ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขานรับนโยบายของ อว. ในการให้ลดค่าเทอม 50%

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขานรับนโยบายของ อว. ในการให้ลดค่าเทอม 50% โดยพร้อมดำเนินการตามมติกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ที่จะนำเสนอ ครม. ต่อไป ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีนั้นลงทะเบียนเรียนให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนด (ภาคปกติ 25 ก.ค. 2564 , ภาคพิเศษ 10 ส.ค. 2564)

ประกาศ: สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ ปิดให้บริการหน้าเคาน์เตอร์ ตามประกาศ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและปฏิบัติราชการของบุคลากร อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 7/2564 ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2564

ประกาศ: สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ ปิดให้บริการหน้าเคาน์เตอร์ ตามประกาศ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและปฏิบัติราชการของบุคลากร อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 7/2564 ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2564 เปิดช่องทางติดต่อสื่อสารออนไลน์สำหรับผู้ต้องการติดต่อดังนี้ ช่องทางที่ 1. http://management.bsru.ac.th/ ช่องทางที่ 2. https://www.facebook.com/MsBSRU ช่องทางที่ 3. Link One Stop Service คณะวิทยาการจัดการ : http://line.me/ti/g/hP4XYEcpBK

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการการท่องเที่ยว รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการ ศึกษา 2563

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการการท่องเที่ยว รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการ ศึกษา 2563 ———— สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับการตรวจการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ และระบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM ใน เวลา 09.00 – 12.00 น. โดยมี ผศ.ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวเปิดการประชุมการรับตรวจการประเมินคุณภาพการศึกษาในครั้งนี้ และได้รับเกียรติจากกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ดังนี้ – อาจารย์สายพิน เดชเรือง วิทยาลัยดุสิตธานี (ประธานกรรมการ) – อาจารย์นรภัทร สถานสถิตย์ มรภ.ราชนครินทร์ (กรรมการ) – ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา(กรรมการและเลขานุการ) – น..ส.ภิรษา โชติรุจิโสภณ […]

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการ ศึกษา 2563

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการ ศึกษา 2563 ———— สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับการตรวจการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ และระบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM ใน เวลา 09.00 – 12.00 น. โดยมี ผศ.ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวเปิดการประชุมการรับตรวจการประเมินคุณภาพการศึกษาในครั้งนี้ และได้รับเกียรติจากกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ดังนี้ – อาจารย์นรภัทร สถานสถิตย์ มรภ.ราชนครินทร์ (ประธานกรรมการ) – ผศ.ดร.เจษฎา ความคุ้นเคย มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ (กรรมการ) – ผศ.ดวงทิพย์ จันทร์อ่วม มรภ.ราชนครินทร์ (กรรมการและเลขานุการ) – น.ส.พิมพร พานทอง […]

คณะวิทยาการจัดการ โครงการถวายเทียนพรรษาฯ (ออนไลน์) ประจำปีการศึกษา 2564

คณะวิทยาการจัดการ โครงการถวายเทียนพรรษาฯ (ออนไลน์) ประจำปีการศึกษา 2564 —————————————————————————— วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564 ถ่ายทอดสดผ่านเพจคณะวิทยาการจัดการ บ้านสมเด็จ เวลา 09:30 – 12:00 น. ณ วัดบางไส้ไก่ (วัดลาว) ในสถานการณ์โควิด ทุกคนต้องระวังตัวในการเดินทางและเว้นระยะห่างจากผู้คน ทำให้วัดหลายแห่งตกอยู่ในสถานการณ์ยากลำบาก ด้วยคำสั่งกทม.ฉบับปัจจุบัน ทางเราจึงปรับกิจกรรมปีนี้เป็นออนไลน์ โดยจะมีสมาชิกเพียง 5 คนไปทำการถ่ายทอดสดจากที่วัดมาให้ทุกท่านชมถึงที่บ้าน ก่อนถึงเทศกาลเข้าพรรษา สโมสรนักศึกษาจึงอยากเชิญชวนทุกท่านร่วมทำบุญ เพื่อบำรุงและสืบทอดศาสนาให้ยังอยู่คู่เมืองไทยต่อไป ฝากร่วมทำบุญกันตาม QR code ด้านล่างเลยนะคะ

ผู้บริหาร มบส. ร่วมเป็นกำลังใจตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการตั้งศูนย์พักคอยในพื้นที่มหาวิทยาลัยฯ ของทีมงานสำนักงานเขต กทม.

ผู้บริหาร มบส. ร่วมเป็นกำลังใจตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการตั้งศูนย์พักคอยในพื้นที่มหาวิทยาลัยฯ ของทีมงานสำนักงานเขต กทม. —- วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมการจัดตั้งศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด ของ กทม. ณ โรงยิมเนเซียม ชั้น 1 อาคาร 27 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมี นายทรงศร กัลยา ณ สุนทร ผู้อำนวยการเขตธนบุรี คุณจิรเสกข์ วัฒนมงคล ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของผู้ว่าราชการ และคุณทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย . นายทรงศร กัลยา ณ สุนทร ผอ.สำนักงานเขต กทม. กล่าวขอบคุณในความร่วมมือของมหาวิทยาลัยฯ ในครั้งนี้ พร้อมแจ้งถึงวัตถุประสงค์ของการตั้งศูนย์เพื่อรองรับและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ผู้ที่มีความเสี่ยงติดเชื้อโควิดแต่ยังไม่แสดงอาการ และมีความจำเป็นต้องแยกกักตัวออกจากครอบครัว ได้มีสถานที่พักคอยรอเตียงโรงพยาบาล อย่างน้อย […]

คณะวิทยาการจัดการ จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2564

{Recent News} คณะวิทยาการจัดการ จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2564 —- วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น. คณะวิทยาการจัดการ จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาแผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาการจัดการ พ.ศ. 2564 – 2568 ฉบับปรับปรุง ปี 2565 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่ายของคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และรายงานความคืบหน้าของการปรับปรุงหลักสูตรของคณะวิทยาการจัดการ โดยมี ผศ.ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร คณบดีคณะวิทยาการจัดการกล่าวเปิดการประชุม และร่วมรับฟังข้อเสนอแนะแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะวิทยาการจัดการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและผลลัพท์ตามที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ของคณะ และมหาวิทยาลัยจากผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก โดย รศ.ดร.ปรียานุช อภิบุญโยภาส และ รศ.ดร.ธิติพัฒน์ เอี่ยมนิรันดร์ ณ ห้องประชุม ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ และห้องประชุมออนไลน์ผ่านระบบ ​Zoom […]

คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการการประชุมพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา กิจกรรม “การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ การจัดทำและการวิพากษ์แผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565” ในระยะที่ 2

{Recent News} คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการการประชุมพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา กิจกรรม “การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ การจัดทำและการวิพากษ์แผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565” ในระยะที่ 2 —— วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา13:00 – 16:30 น. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการการประชุมพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา กิจกรรม “การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ การจัดทำและการวิพากษ์แผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565” ในระยะที่ 2 เพื่อให้คณาจารย์ในคณะฯ มีส่วนร่วมในการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาการจัดการ และกำหนดทิศทางในการดำเนินงานของคณะให้สอดคล้องและบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมทั้งเพื่อให้การบริหารจัดการงบประมาณของคณะฯ เป็นไปอย่างมีธรรมาภิบาล โดยมี ผศ.ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร คณบดีคณะวิทยาการจัดการกล่าวเปิดโครงการการประชุมฯ พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ในสาขาวิชาต่างๆ ของคณะฯ เข้าร่วม และได้รับเกียรติการวิพากย์แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาการจัดการ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้ -รศ.ดร.ปรียานุช อภิบุญโยภาส กรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ -ผศ.สมหมาย มหาบรรพต อดีตรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน มบส. -คุณอภิชาต […]

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประกาศ เรื่อง ปฏิทินกิจกรรมและการอบรม ประจำปีการศึกษา 1/2564

{Announcement} มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประกาศ เรื่อง ปฏิทินกิจกรรมและการอบรม ประจำปีการศึกษา 1/2564 —- สามารถสแกน QR Code หรือ https://link.bsru.ac.th/CalendarOSA —- ***ทั้งนี้หากยังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กิจกรรมจะถูกปรับเปลี่ยนรูปแบบตามความเหมาะสม

นักศึกษารหัส 64 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และ ภาคพิเศษให้ส่งหลักฐานเอกสารการรายงานตัว ได้ที่เว็บไซต์ : https://document.bsrutoday.tk . ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 กรกฎาคม 2564

{Announcement} นักศึกษารหัส 64 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และ ภาคพิเศษ —— ให้ส่งหลักฐานเอกสารการรายงานตัว ได้ที่เว็บไซต์ : https://document.bsrutoday.tk . ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 กรกฎาคม 2564 —— #สิ่งที่นักศึกษาต้องส่ง 1) ไฟล์ภาพถ่ายหน้าตรง พื้นหลังสีฟ้าหรือน้ำเงิน สวมเสื้อนักศึกษา (ห้ามใส่ชุดนักเรียน) (.JPG) 2) ไฟล์เอกสารทั้งหมด (.PDF) รวบรวมเอกสารทั้งหมดให้อยู่ในไฟล์ .pdf ไฟล์เดียว เรียงเอกสารดังนี้ 2.1) บัตรประชาชน (เฉพาะด้านหน้าบัตร) 2.2) ทะเบียนบ้าน หน้ารายละเอียดบ้านและหน้าชื่อนักศึกษา 2.3) ใบรายงานผลการศึกษา (ปพ.1) ฉบับสมบูรณ์ มีวันที่สำเร็จการศึกษา 3) เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) . *นักศึกษาจะเข้าระบบได้หลังจากดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาแรกเข้าแล้ว 5 วันทำการ —— #ขั้นตอนการกรอกข้อมูลบนระบบรับเอกสารสำคัญสำหรับนักศึกษา​ใหม่ step […]

โครงการฝึกงานกับกลุ่มโรงพยาบาลประชาพัฒน์เปิดรับนักศึกษาฝึกงาน ประจำปี 2564

  โครงการฝึกงานกับกลุ่มโรงพยาบาลประชาพัฒน์เปิดรับนักศึกษาฝึกงาน ประจำปี 2564 โดยรับนักศึกษาที่อยู่ในชั้นการศึกษาปีที่ 3 และ 4 เพื่อเข้ารับการฝึกประสบการณ์จริงกับทางกลุ่มโรงพยาบาลฯ สาขาที่เปิดรับ -สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ -สาขาการตลาด -สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(รับเพศชาย) -สาขาการจัดการโลจิสติกส์ -สาขาการบัญชี คุณสมบัติและวิธีการสมัคร – นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป – ส่งประวัติ พร้อมหลักฐานส่วนตัว ได้ที่  Email : [email protected] และ CC: [email protected] – สมัครได้ด้วยตนเอง ที่แผนกทรัพยากรบุคคล กลุ่มโรงพยาบาลประชาพัฒน์ สนใจติดต่อสอบถาม 064-183-3236  

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยากรจัดการ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563

{Recent News} หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยากรจัดการ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 —- วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 – 17.00 น. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) คณะวิทยากรจัดการ มหาวิทยาลัยราภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี ผศ.ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานเปิดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พร้อมด้วยผู้บริหารคณะ และคณาจารย์ในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เข้าร่วมรับฟังผลการประเมินในครั้งนี้ โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ได้แก่ รศ.ดร.สุวัฒน์ ฉิมะสังค์นันท์ ผศ.ดร.สิทธิชัย ธรรมเสน่ห์ และ อ.ดร.สุรินทร์ ผลงาม ที่กรุณามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างกัลยาณมิตรกับทางหลักสูตร ซึ่งผลของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ในครั้งนี้ ผลออกมาอยู่ในระดับเกณฑ์ ดี ณ ห้องประชุมชั้น 1 […]

ข่าวการศึกษา : มบส.พัฒนาหลักสูตรนานาชาติมุ่งสู่ ASEAN Community

{Recent News} ข่าวการศึกษา : มบส.พัฒนาหลักสูตรนานาชาติมุ่งสู่ ASEAN Community —— ขอบคุณข่าวจาก : สยามรัฐ https://siamrath.co.th/n/255089 —— #BSRURecentNews มบส.พัฒนาหลักสูตรนานาชาติมุ่งสู่ ASEAN Community #BSRUNews

ขอเชิญชวนนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มบส.) ทุกคนฉีดวัคซีน (COVID-19) โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้จัดสรรวัคซีน ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (สำหรับนักศึกษา) ผ่านทาง โรงพยาบาลศิริราช เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ขอเชิญชวนนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มบส.) ทุกคนฉีดวัคซีน (COVID-19) โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้จัดสรรวัคซีน ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (สำหรับนักศึกษา) ผ่านทาง โรงพยาบาลศิริราช เป็นที่เรียบร้อยแล้ว —- กำหนดให้บริการฉีดวัคซีน รอบที่ 1 จำนวน 3,000 คน ระหว่างวันที่ 21 – 23 มิถุนายน 2564 ณ โรงพยาบาลศิริราช —- โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดช่องทางให้นักศึกษาที่มีความประสงค์เข้ารับการฉีดวัคซีน สามารถลงทะเบียนได้ผ่านช่องทาง : https://link.bsru.ac.th/2t8 ในวันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ ขอให้ตรวจสอบรายชื่อ และกำหนดวันฉีด ตั้งวันที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป […]

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญ นักศึกษา ทำแบบสำรวจการใช้งานเครือข่ายสัญญาณอินเทอร์เน็ต —- ทำแบบสำรวจได้ที่ : http://link.bsru.ac.th/2qp

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญ นักศึกษา ทำแบบสำรวจการใช้งานเครือข่ายสัญญาณอินเทอร์เน็ต —- ทำแบบสำรวจได้ที่ : http://link.bsru.ac.th/2qp —- เนื่องจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีความประสงค์ที่จะรวบรวมข้อมูลเครือข่ายสัญญาณอินเทอร์เน็ตของนักศึกษาที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน เพื่อประกอบการพิจารณาความพร้อมของนักศึกษาในการเรียนออนไลน์ ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 ผศ.ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร คณบดี คณะวิทยาการจัดการ นำทีมคณาจารย์ประจำตำบล บางกระเจ้า ร่วมกิจกรรมโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศกิจกรรม ยกระดับคุณภาพชีวิตฝ่าวิกฤต Covid – 19 ให้ความรู้แนวปฎิบัติและการเตรียมความพร้อมก่อนรับวัคซีน พร้อมส่งมอบถุงปันสุข BSRU ผ่านผู้แทนหมู่บ้านทั้ง 9 หมู่ ณ วัดบางกระเจ้า จ.สมุทรสาคร

วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 ผศ.ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร คณบดี คณะวิทยาการจัดการ นำทีมคณาจารย์ประจำตำบล บางกระเจ้า ร่วมกิจกรรมโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศกิจกรรม ยกระดับคุณภาพชีวิตฝ่าวิกฤต Covid – 19 ให้ความรู้แนวปฎิบัติและการเตรียมความพร้อมก่อนรับวัคซีน พร้อมส่งมอบถุงปันสุข BSRU ผ่านผู้แทนหมู่บ้านทั้ง 9 หมู่ ณ วัดบางกระเจ้า จ.สมุทรสาคร

NUTTTALKวันนี้ 18.00 น.”เปิดตำนานสมเด็จ (ช่วงบุนนาค)และวัฒนธรรมไทยสมัยสมเด็จวัดระฆัง” โดย อ.โจ๊ก ณัฐพนธ์ เกษสาคร เจ้าของเพจ

NUTTTALKวันนี้ 18.00 น.”เปิดตำนานสมเด็จ (ช่วงบุนนาค)และวัฒนธรรมไทยสมัยสมเด็จวัดระฆัง” โดย อ.โจ๊ก ณัฐพนธ์ เกษสาคร เจ้าของเพจ ศึกษาประวัติศาสตร์พระสมเด็จ (รองคณบดี ฝ่ายประกันคุณภาพ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา) วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 18.00 น. นัด-คุย-กัน..สดใน Facebook Live https://www.facebook.com/NuttDechapanya และ Advertising and Entertainment Business BSRU  แล้วพบกันครับ #อโจ๊กณัฐพนธ์ #ณัฐพนธ์เกษสาคร #ศึกษาประวัติศาสตร์พระสมเด็จ #NuttTalk #เสวนาวิชาการบันเทิง #NuttDechapanya x #AdEntBsru

คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ในชื่อกิจกรรม “การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ การจัดทำและการวิพากษ์ แผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประาณ 2565”

{Recent News} คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ในชื่อกิจกรรม “การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ การจัดทำและการวิพากษ์ แผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประาณ 2565” —- วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ในชื่อกิจกรรม “การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ การจัดทำและการวิพากษ์ แผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประาณ 2565” เพื่อให้คณาจารย์ในคณะวิทยาการจัดการ มีส่วนร่วมในการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาการจัดการ และกำหนดทิศทางการดำเนินงานของคณะวิทยาการจัดการให้สอดคล้องและบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยมี ผศ.ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวเปิดโครงการและร่วมดำเนินการวิพากษ์ แผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการและออนไลน์ผ่านระบบ Zoom —- ภาพ/ข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ —- #BSRURecentnews คณะวิยาการจัดการ จัดโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ในชื่อกิจกรรม “การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ การจัดทำและการวิพากษ์ แผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย […]

1 2 3 4 21