[:th]โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของคณาจารย์ ในกิจกรรมการอบรมเรื่อง “แนวทางการพัฒนาหลักสูตรยุค 4.0”[:]

[:th]

ถ่ายทอดสดโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของคณาจารย์ “แนวทางการพัฒนาหลักสูตรยุค 4.0”

อัลบั้มภาพ โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของคณาจารย์ ในกิจกรรมการอบรมเรื่อง “แนวทางการพัฒนาหลักสูตรยุค 4.0”

[:]
Choose a Language :