คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกับ ห้างสรรพสินค้าเดอะไบรท์ คอมมูนิตี้มอลล์ พระราม 2 จัดโครงการยกระดับมาตรฐานชุมชนท้องถิ่น OTOP University As Market Place ตั้งแต่วันที่ 26 – 29 ตุลาคม 2566

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกับ ห้างสรรพสินค้าเดอะไบรท์ คอมมูนิตี้มอลล์ พระราม 2
จัดโครงการยกระดับมาตรฐานชุมชนท้องถิ่น OTOP University As Market Place
ตั้งแต่วันที่ 26 – 29 ตุลาคม 2566
ณ ลานกิจกรรมชั้น G ห้างสรรพสินค้า The Bright Community Mail พระราม 2
#MS BSRU #BSRU #ms.bsru.ac.th #www.thebright.co.th

Choose a Language :