[:th]ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปริวดี พวงลัดดา (นัทเซีย) นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาบรอดคาสติงและสื่อสตรีมมิง ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ตำแหน่ง “ดาวคณะวิทยาการจัดการ” จากการประกวดทูตกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2565[:]

[:th]

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปริวดี พวงลัดดา (นัทเซีย)
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาบรอดคาสติงและสื่อสตรีมมิง ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ตำแหน่ง “ดาวคณะวิทยาการจัดการ” จากการประกวดทูตกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2565 BSRU Intelligent Brand Ambassador To Success Award 2022 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
—-

[:]

Choose a Language :