[:th]การซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 31 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 1 ชั้น 4[:]

[:th]

การซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร 🎓
วันที่ 31 สิงหาคม 2565
ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 1 ชั้น 4
___________ดำเนินการถ่ายทอดสดโดย____________
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
_________________________________________________

[:]

Choose a Language :