[:th]ขอพระองค์ทรงหายจากพระประชวรโดยเร็ว[:]

[:th]

ขอพระองค์ทรงหายจากพระประชวรโดยเร็ว
——
ทรงพระเจริญ
ข้าพระพุทธเจ้า กรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี
ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักเรียน และนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในบรมราชูปถัมภ์

[:]

Choose a Language :