[:th]กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกับโรงพยาบาลบางไผ่ จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้แก่บุคลากร จึงขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการตรวจสุขภาพ (สิทธิประกันสังคม ไม่เสียค่าใช้จ่าย)[:]

[:th]{Up-Next}
กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกับโรงพยาบาลบางไผ่ จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้แก่บุคลากร จึงขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการตรวจสุขภาพ (สิทธิประกันสังคม ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
—-
ผู้ที่มีความประสงค์จะเข้ารับการตรวจสุขภาพ
ให้ลงทะเบียนได้ที่ลิงก์ : https://forms.gle/9Q3Cz4wM4hv554bZ6
ภายในวันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2565
.
และเข้ารับการตรวจสุขภาพ
ในวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565
เวลา 08.00 – 12.00 น.
ณ ลานกิจกรรม อาคาร 1 ชั้น 1
—-
ข้อมูลโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี[:]

Choose a Language :