โครงการสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานรากวิสาหกิจชุมชน และรายย่อย เพื่อการเข้าถึงโอกาสทางการตลาดและช่องทางการตลาด” โดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว), มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และ Smile Radio

📢 👀 Smile Variety 23 กันยายนนี้ 1 ทุ่ม มาช้อปสินค้าดี SME ไทย🇹🇭 กัน….
😍👉ใน “โครงการสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานรากวิสาหกิจชุมชน และรายย่อย เพื่อการเข้าถึงโอกาสทางการตลาดและช่องทางการตลาด” โดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว), มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และ Smile Radio
😍👉 พบกับดีเจสาลีนี ปันยารชุน, ดีเจหัทยา วงษ์กระจ่าง และแขกรับเชิญ influencer ชื่อดัง “คุณหนิม คนึงพิมพ์”
📌📌📌 ติดตาม live และ F สินค้าได้ที่…
Facebook : Smile Radio 😍👍
Choose a Language :