โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของคณาจารย์ “แนวทางการพัฒนาหลักสูตรยุค 4.0”

ถ่ายทอดสดโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของคณาจารย์ “แนวทางการพัฒนาหลักสูตรยุค 4.0”

อัลบั้มภาพ โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของคณาจารย์ ในกิจกรรมการอบรมเรื่อง “แนวทางการพัฒนาหลักสูตรยุค 4.0”

Choose a Language :