โครงการฝึกงานรูปแบบพิเศษ ไม่จำกัดสาขาวิชา ที่ให้โอกาสทุกคนได้ทดลองสร้างอนาคตของตนเอง ด้วยการฝึกแบบลงลึกรอบด้าน ทำงานจริง ทั้งด้านกลยุทธ์ การตลาด การบริหาร โฆษณาประชาสัมพันธ์ ทรัพยากรบุคคล ฯลฯ นักศึกษา ปี 3-4 ที่สนใจ สมัครสอบคัดเลือกได้ที่ www.singhabizcourse.com หรือโทร . 082-201-1212 สมัครด่วน 2 พ.ย. – 30 ธ.ค. นี้เท่านั้น

โครงการฝึกงานรูปแบบพิเศษ ไม่จำกัดสาขาวิชา

ที่ให้โอกาสทุกคนได้ทดลองสร้างอนาคตของตนเอง

ด้วยการฝึกแบบลงลึกรอบด้าน ทำงานจริง

ทั้งด้านกลยุทธ์ การตลาด การบริหาร

โฆษณาประชาสัมพันธ์ ทรัพยากรบุคคล ฯลฯ

นักศึกษา ปี 3-4 ที่สนใจ สมัครสอบคัดเลือกได้ที่

www.singhabizcourse.com หรือโทร . 082-201-1212

สมัครด่วน 2 พ.ย. – 30 ธ.ค. นี้เท่านั้น

Choose a Language :