โครงการฝึกงานกับกลุ่มโรงพยาบาลประชาพัฒน์เปิดรับนักศึกษาฝึกงาน ประจำปี 2564

 

โครงการฝึกงานกับกลุ่มโรงพยาบาลประชาพัฒน์เปิดรับนักศึกษาฝึกงาน ประจำปี 2564
โดยรับนักศึกษาที่อยู่ในชั้นการศึกษาปีที่ 3 และ 4
เพื่อเข้ารับการฝึกประสบการณ์จริงกับทางกลุ่มโรงพยาบาลฯ

สาขาที่เปิดรับ

-สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
-สาขาการตลาด
-สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(รับเพศชาย)
-สาขาการจัดการโลจิสติกส์
-สาขาการบัญชี

คุณสมบัติและวิธีการสมัคร
– นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป
– ส่งประวัติ พร้อมหลักฐานส่วนตัว ได้ที่  Email : [email protected] และ CC: [email protected]
– สมัครได้ด้วยตนเอง ที่แผนกทรัพยากรบุคคล กลุ่มโรงพยาบาลประชาพัฒน์

สนใจติดต่อสอบถาม 064-183-3236

 

Choose a Language :