เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการออกแบบสถานที่การออกร้าน โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจฐานรากชุมชน จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการออกแบบสถานที่การออกร้าน โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจฐานรากชุมชน จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Choose a Language :