เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ตำแหน่ง พนักงานบัญชี จำนวนมาก บริษัท แอ็คเค้าน์ แชนเนล จำกัด (มหาชน)

[:th]

เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ตำแหน่ง พนักงานบัญชี จำนวนมาก บริษัท แอ็คเค้าน์ แชนเนล จำกัด (มหาชน)
สมัครได้ที่ : 252/120 อาคารไทยภัทร คอมเพล็กซ์2 ชั้น 24
สอบถามเพิ่มเติม: โทร 02-693-3565 ต่อ 27 หรือ 062-198-3478
E-Mail : [email protected]

[:en]

เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ตำแหน่ง พนักงานบัญชี จำนวนมาก บริษัท แอ็คเค้าน์ แชนเนล จำกัด (มหาชน)
สมัครได้ที่ : 252/120 อาคารไทยภัทร คอมเพล็กซ์2 ชั้น 24
สอบถามเพิ่มเติม: โทร 02-693-3565 ต่อ 27 หรือ 062-198-3478
E-Mail : [email protected]

[:]
Choose a Language :