[เชิญเข้าไลน์กลุ่มคณะ] ประชาสัมพันธ์นักศึกษาใหม่ ชั้นปี 1 รหัส 66 ขอเชิญเข้าไลน์คณะรหัส 66 เพื่อพบปะเพื่อนใหม่และอัพเดทข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ผ่าน QR Code ในภาพด้านล่างจ้า

[เชิญเข้าไลน์กลุ่มคณะ]
ประชาสัมพันธ์นักศึกษาใหม่ ชั้นปี 1 รหัส 66
ขอเชิญเข้าไลน์คณะรหัส 66 เพื่อพบปะเพื่อนใหม่และอัพเดทข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ผ่าน QR Code ในภาพด้านล่างจ้า
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ
Choose a Language :