[:th]”เชิญออเจ้า เข้าชมรม” องค์การนักศึกษาและสำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมเปิดโลกชมรม ประจำปีการศึกษา 2565[:]

[:th]

“เชิญออเจ้า เข้าชมรม”
องค์การนักศึกษาและสำนักกิจการนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมเปิดโลกชมรม ประจำปีการศึกษา 2565
.
พบกับชมรม ทั้ง 25 ชมรมได้แล้วในวันพรุ่งนี้ !!
.
ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16.30 – 22.00 น.
ณ บริเวณหน้าอาคาร 1 และหน้าอาคาร 12
.
สำหรับผู้ที่สนใจสมัครสมาชิกชมรม โปรดอ่านรายละเอียดการรับสมัครในโพสต์นี้อย่างละเอียด เพื่อรักษาสิทธิ์ของตัวท่านเอง
.
หมายเหตุ : นักศึกษาทุกคนต้องเข้าร่วมชมรมอย่างน้อย 1 ชมรม และสามารถสมัครได้ไม่เกิน 2 ชมรม โดยนักศึกษาต้องสังกัดเข้า 2 ชมรมตลอดหลักสูตรปีการศึกษา
หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ทาง inbox

[:]

Choose a Language :