[:th]เชิญชวน บัณฑิต จองรูปถ่ายหมู่ เพื่อเก็บเป็นที่ระลึกสำหรับเพื่อนและคณาจารย์ในสาขาวิชา โดยจะมีการถ่ายรูปหมู่ในวันซ้อมใหญ่[:]

[:th]

เชิญชวน บัณฑิต จองรูปถ่ายหมู่ เพื่อเก็บเป็นที่ระลึกสำหรับเพื่อนและคณาจารย์ในสาขาวิชา โดยจะมีการถ่ายรูปหมู่ในวันซ้อมใหญ่
—-
สามารถสอบถามรายละเอียดการจองและชำระเงิน ได้ที่ : ร้านเอกภัณฑ์
โทร : 0946492354
Line : 0929638882

[:]

Choose a Language :