[:th]อยากจะติดต่อเรื่องอะไร ต้องติดต่อที่ไหน เรามีคำตอบ[:]

อยากจะติดต่อเรื่องอะไร ต้องติดต่อที่ไหน เรามีคำตอบ 😊👍
1️⃣ ข้อมูลพื้นฐานภายในคณะวิทยาการฯ #msbsru มีกี่สาขา ค่าเทอมเท่าไหร่ เรียนอะไรบ้าง เข้าเวบไซต์ http://ms.bsru.ac.th หรือคิดอะไรไม่ออก บอกสำนักงานคณะ ติดปัญหาเรื่องเรียน เรื่องเกรด ลงทะเบียน โยกย้ายวิชา โยกย้ายสาขา วิชาเต็ม จ่ายค่าเทอมล่าช้า ฯลฯ ทักหาพี่ๆสำนักงานคณะ อาคาร 7 ชั้น 1 โทร 02-473-7000 ต่อ 4008 – 4009 หรือทักใน inbox เพจได้เลย http://www.facebook.com/msbsru
ส่วนเรื่องนอกห้องเรียน คำแนะนำเรื่องการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย การทำกิจกรรมต่างๆ รุ่นพี่รุ่นน้อง ทักไปที่เพจสโมสรนักศึกษา คณะฯเราได้ https://www.facebook.com/pg/samofmsbsru
2️⃣ เกี่ยวกับเรื่อง รับสมัคร นศ.ใหม่ 🆕 รายงานตัว นศ. ขอใบรับรองการเป็น นศ./รับรองความประพฤติ ลงทะเบียนเรียน มีปัญหาเรื่องเกรด ย้ายสาขา ระบบบริการ นศ.มีปัญหา พูดง่ายๆ เกี่ยวกับเรื่องการเรียน หรือด้านวิชาการทั้งหมด ตั้งแต่รับสมัครจนรับปริญญา ติดต่อที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 5 ชั้น 1 โทร 02-4737000 ต่อ 1714-1715 เวป http://aar.bsru.ac.th/ แฟนเพจ https://www.facebook.com/AarBsru/
3️⃣ เรื่องเกี่ยวกับ กิจกรรมต่างๆ 👯‍♀️วินัยนักศึกษา แนะแนว กยศ./กรอ. งาน รด. ผ่อนผันเกณฑ์ทหาร แนะแนว กีฬา หรือพูดง่ายๆ เกี่ยวกับด้านกิจกรรม ที่ไม่ใช่ด้านวิชาการทั้งหมด ติดต่อที่ สำนักกิจการนักศึกษา อาคาร 1 ชั้น 2M โทร 02-4737000 ต่อ 1300-1301 เวปไซต์ http://sa.bsru.ac.th แฟนเพจ https://www.facebook.com/dsad.bsru
โดยมีหน่วยงานย่อยอีก ดังนี้
– งานอนามัย (ห้องพยาบาล) อาคาร 12 ชั้น 1
– ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ อาคาร 3 ชั้น 1
– ห้องฟิตเนส อาคาร 1 ชั้น 3
4️⃣ เรื่องเกี่ยวกับเงินๆทองๆ 💸 ค่าเทอม ทั้งหมด ติดต่อที่ กองคลัง อาคาร 6 ชั้น 1 โทร 02-4737000 ต่อ 1200 เวปไซต์ http://financebsru.bsru.ac.th/
5️⃣ เกี่ยวกับเรื่องอบรมภาษาต่างประเทศ 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇨🇳 เรื่องต่างประเทศทั้งหมด ติดต่อที่ สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน อาคาร 10 ชั้น 3 โทร 02-4737000 ต่อ 1740 เวปไซต์ http://iaan.bsru.ac.th/
6️⃣ เรื่องเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ 🖥 ไวไฟ ระบบเครือข่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยทั้งหมด ติดต่อ สำนักคอมพิวเตอร์ อาคาร 10 ชั้น 8 โทร 02-4737000 ต่อ 1722-1723 เวปไซต์ http://cc.bsru.ac.th/ แฟนเพจ https://www.facebook.com/ccbsru/
7️⃣ เกี่ยวกับห้องสมุด 📚 ค้นหางานวิจัย วารสาร บทความต่างๆ จากทั่วโลก และมีบริการห้องดูหนัง ฟังเพลง ติดต่อที่ สำนักวิทยบริการและสารสนเทศ อาคาร 8 โทร 02-4737000 ต่อ 1700-1707 เวปไซต์ http://library.bsru.ac.th/
8️⃣ เกี่ยวกับเรื่องศิลปวัฒนธรรม 🇹🇭 จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรม ขอใช้โรงละคร เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษา ห้องเกียรติประวัติ บ้านเอกะนาถ ติดต่อที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม อาคารข้างสระว่ายน้ำ โทร 02-4737000 ต่อ 1500
เวปไซต์ http://culture.bsru.ac.th/
Choose a Language :