สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ประกาศ เลื่อนการอบรมและทดสอบวัดสมิทธิภาพภาษาอังกฤษ CEFR ครั้งที่ 2

{Announcement}
สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ประกาศ เลื่อนการอบรมและทดสอบวัดสมิทธิภาพภาษาอังกฤษ CEFR ครั้งที่ 2
—-
-การอบรมเตรียมความพร้อม CEFR ครั้งที่ 2
วันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2566 และวันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2566
(นักศึกษาเลือกวัน/เวลาอบรม) คลิกลิงก์เลือกวันอบรม : https://link.bsru.ac.th/mbh
-ทดสอบวัดสมิทธิภาพภาษาอังกฤษ CEFR ครั้งที่ 2
วันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2566 และวันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน 2566
.
สอบถามเพิ่มเติม @Line : @IAAN
—-
ภาพ/ข้อมูลโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน
Choose a Language :