[:th] วันนี้วันแรกของการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565 ของนักศึกษารหัส 62 และรุ่นตกค้าง สำหรับนักศึกษารหัสอื่น ๆ ให้ดูตามกำหนดการลงทะเบียนเรียน อย่าลืมตรวจสอบตนเอง[:]

[:th]

📍 วันนี้วันแรกของการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565 ของนักศึกษารหัส 62 และรุ่นตกค้าง สำหรับนักศึกษารหัสอื่น ๆ ให้ดูตามกำหนดการลงทะเบียนเรียน 📍
อย่าลืมตรวจสอบตนเอง
✅ ไม่ค้างชำระค่าเทอม หรือ ค่ารักษาสภาพ
✅ อาจารย์ที่ปรึกษาปลดล็อกระบบให้เรียบร้อย
✅ เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด
✅ ภาคเรียนมีความต่อเนื่อง ไม่ขาดเทอมใดเทอมหนึ่ง
✅ ส่งเอกสารการรายงานตัวครบ (สำหรับนักศึกษาปี 1)
โปรดลงทะเบียนเพิ่ม-ถอนให้เสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด และอย่าลืมกดยืนยันการลงทะเบียนจนกว่าจะถึงหน้าตารางลงทะเบียนเรียน
▶ นักศึกษารหัส 63 เริ่ม 15 พฤศจิกายน 2565
▶ นักศึกษารหัส 64 เริ่ม 22 พฤศจิกายน 2565
▶ นักศึกษารหัส 65 เริ่ม 29 พฤศจิกายน 2565
ภาคปกติที่จะลงเรียนรายวิชาของภาคพิเศษหมู่ M เริ่ม 13 ธันวาคม 2565
📢 ทุกรหัสสิ้นสุดการลงทะเบียนเรียนในวันที่ 30 ธันวาคม 2565 📢

[:]

Choose a Language :