มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (กศ.พ.) รอบ 3 ประจำปีการศึกษา 2564

{Announcement}
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (กศ.พ.) รอบ 3 ประจำปีการศึกษา 2564
—-
เปิดรับสมัคร : วันที่ 30 พฤษภาคม – วันที่ 10 กรกฎาคม 2564
วันสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 17 กรกฎาคม 2564
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 21 กรกฎาคม 2564
รายงานตัว : วันที่ 21 – 31 กรกฎาคม 2564
—-
CONTACT US
โทร. 02-473-7000 ต่อ 1710, 1711, 1714, 1715, 1717, 1718, 1719, 1998
เพจ งานรับสมัครนิสิต นักศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยฯ : WWW.BSRU.AC.TH
สมัครเรียนออนไลน์ได้ที่ : http://admission.bsru.ac.th/
Choose a Language :