ประกาศ กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยฯ คืนเงินให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2/2563 เพื่อช่วยเหลือในสถานการณ์ COVID-19 จำนวน 1,000.- บาท โดยโอนคืนผ่านระบบพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชน วันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564

ประกาศ กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยฯ คืนเงินให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2/2563 เพื่อช่วยเหลือในสถานการณ์ COVID-19 จำนวน 1,000.- บาท โดยโอนคืนผ่านระบบพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชน
วันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564
รายชื่อและสถานะการโอนเงินจะประกาศในภายหลัง และแจ้งการโอนเงินให้ทางอีเมลที่นักศึกษาบันทึกไว้ในระบบ MIS
____________________________
ขอให้นักศึกษาที่ยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชน
รีบดำเนินการภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2564
_____________________________
หมายเหตุ
– นักศึกษาที่ค้างชำระตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2564 ได้ส่วนลดแทนแล้ว จึงไม่ได้รับคืนในส่วนนี้
– นักศึกษาที่ยังคงใช้บัตรประชาชนที่นำหน้าด้วยเลข 0 , 7 และเลขพาสพอร์ต โปรดรอการดำเนินการต่อไป
Choose a Language :