ถ่ายทอดสดพิธีเปิด โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น วันที่ 26 – 29 ตุลาคม 2566 ณ ลานกิจกรรมชั้น G The Bright Community Mall พระราม 2

ถ่ายทอดสดพิธีเปิด โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น
วันที่ 26 – 29 ตุลาคม 2566
ณ ลานกิจกรรมชั้น G The Bright Community Mall พระราม 2
Choose a Language :