คณะอาจารย์จาก Phnom Penh International University ประเทศกัมพูชา เยือนคณะวิทยาการจัดการ

คณะอาจารย์จาก Phnom Penh International University ประเทศกัมพูชา เยือนคณะวิทยาการจัดการ
—-
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ให้การต้อนรับคณาจารย์จาก Phnom Penh International University ประเทศกัมพูชา ซึ่งประกอบไปด้วย Mr. Chhin Kona, Mr.Say Kimson, Mr.Hong Ang, & Mr.Yon Delux โดยมี ผศ.ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ให้เกียรตินำเยี่ยมชมการเรียนการสอนในสาขาวิชาบัญชี และพูดคุยกับคณะผู้บริหารคณาจารย์ของคณะวิทยาการจัดการ ในระหว่างวันที่ 12 – 17 มีนาคม 2566
—-
ติดตามข่าวสารต่างๆ ของคณะวิทยาการจัดการ ได้ที่ :https://www.facebook.com/MsBSRU

Choose a Language :