คณะวิทยาจัดการ มบส. ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว

คณะวิทยาจัดการ มบส. ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว
วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นำโดย ผศ.ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนเข้าศึกษาดูงาน ณ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน พร้อมทั้งปรึกษาหารือเพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน โดยได้รับเกียรติจาก Asst.Prof.Vadsana Chanthanasinh รองคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว พร้อมคณะ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น
—-
ติดตามข่าวสารต่างๆ ของคณะวิทยาการจัดการ ได้ที่ https://www.facebook.com/MsBSRU
Choose a Language :