คณะวิทยาการจัดการ ได้รับรางวัล “องค์กรที่มีความเป็นเลิศ” ประจำปี 2565 สาขานวัตกรรมทางการศึกษา

คณะวิทยาการจัดการ ได้รับรางวัล “องค์กรที่มีความเป็นเลิศ” ประจำปี 2565 สาขานวัตกรรมทางการศึกษา

—-
วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 ผศ.ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมพิธี มอบรางวัลไทย… รางวัลเกียรติยศ… บนเส้นทางชีวิต ประจำปี 2565 ในโครงการหนึ่งล้านกล้าความดี ตอบแทนคุณแผ่นดิน เพื่อเข้ารับรางวัล “องค์กรที่มีความเป็นเลิศ” ประจำปี 2565 สาขานวัตกรรมทางการศึกษา โดยมี พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี และ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ณ หอประชุมกองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดโดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทย โดยคณะกรรมการและคณะทำงาน รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศ ได้พิจารณาคุณสมบัติการบริหารและพัฒนาองค์กร ผลงานทางสังคมของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่เป็นองค์กร ที่มีผลงานเชิงประจักษ์ ทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ อีกทั้งได้มีกิจกรรมตอบแทนคุณแผ่นดินในรูปแบบต่างๆ เป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วน สมควรได้รับการยกย่องและเหมาะสมที่จะได้รับรางวัล “องค์กรที่มีความเป็นเลิศ” ประจำปี 2565 ภายใต้แบรนด์ “รางวัลไทย” ซึ่งเป็นตราสัญลักษณ์ของการทำความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ
—-
ภาพ/ข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ
—-
#BSRURecentNews คณะวิทยาการจัดการ ได้รับรางวัล “องค์กรที่มีความเป็นเลิศ” ประจำปี 2565 สาขานวัตกรรมทางการศึกษา #BSRUNews