คณะวิทยาการจัดการ ร่วมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์ ขอเชิญทุกท่านร่วมทำบุญเลี้บงเพล และสรงน้ำพระ เพื่อเป็นสิริมงคลเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์

คณะวิทยาการจัดการ ร่วมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์ ขอเชิญทุกท่านร่วมทำบุญเลี้บงเพล และสรงน้ำพระ เพื่อเป็นสิริมงคลเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์
—-
เมื่อวันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566
คณะวิทยาการจัดการ ได้จัด กิจกรรม “ร่วมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566”
เพื่อร่วมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์ของไทย ให้กับคณาจารย์ นักศึกษาและบุคคลภายนอก ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้
โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร คณบดีคณะวิทยาการจัดการเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหารคณะฯ
ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ คณะวิทยาการจัดการ อาคาร 7 ชั้น 1
—-
ติดตามข่าวสารต่างๆ ของคณะวิทยาการจัดการ ได้ที่ :https://www.facebook.com/MsBSRU
Choose a Language :