คณะวิทยาการจัดการเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วม โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล “พัฒนาการวางแผนทางการเงินและการลงทุนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี” ติดปีกเตรียมความพร้อม สู่โลกการเงินยุคใหม่ ติดอาวุธ การลงทุน

คณะวิทยาการจัดการเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วม
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล “พัฒนาการวางแผนทางการเงินและการลงทุนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี” ติดปีกเตรียมความพร้อม สู่โลกการเงินยุคใหม่ ติดอาวุธ การลงทุน
วันพุธที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น.
รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
Join Zoom Meeting
Meeting ID: 988 6090 7815
Passcode: 112233
Choose a Language :