“คณะวิทยาการจัดการบ้านสมเด็จ x ต.หลักสาม” โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร อบรมเชิงปฏิบัติการ

“คณะวิทยาการจัดการบ้านสมเด็จ x ต.หลักสาม”
โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
📍อบรมเชิงปฏิบัติการ
– ออกแบบโลโก้และบรรจุภัณฑ์อย่างไรให้โดนใจผู้บริโภค
– ทำเส้นทางท่องเที่ยวอย่างไรให้โดนใจ
วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2566
เวลา 08:30 – 16:30 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 1
[องค์การบริหารส่วนตำบลหลักสาม]
ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
แล้วพบกัน 🙂
Choose a Language :