คณะวิทยาการจัดการจัดการ จัดประชุมเตรียมความพร้อมก่อนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน กับ บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท ยู โฟร์ตี้โฟร์ เทคโนโลยี โซลูชั่นส์ จำกัด

คณะวิทยาการจัดการจัดการ จัดประชุมเตรียมความพร้อมก่อนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน กับ บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท ยู โฟร์ตี้โฟร์ เทคโนโลยี โซลูชั่นส์ จำกัด
—-
วันพุธที่ 20 กันยายน 2566 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมก่อนพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน กับคณะตัวแทน บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ยู โฟร์ตี้โฟร์ เทคโนโลยี โซลูชั่นส์ จำกัด ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ โดยมี ผศ.ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะฯ เข้าร่วมประชุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะสร้างความร่วมมือและพัฒนาต้นแบบ ห้องเรียนอัจฉริยะ เพื่อยกระดับการศึกษาแบบมีส่วนร่วม (Interactive Learning) ในด้านเทคโนโลยีและสื่อการสอนเพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัย และเพื่อส่งเสริมและแบ่งปันองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาให้แก่คณาจารย์และนักศึกษา
—-
ติดตามข่าวสารต่างๆ ของคณะวิทยาการจัดการ ได้ที่ https://www.facebook.com/MsBSRU
Choose a Language :