คณะวิทยาการจัดการขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล “พัฒนาการวางแผนทางการเงินและการลงทุนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี”

คณะวิทยาการจัดการขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล
“พัฒนาการวางแผนทางการเงินและการลงทุนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี”
ติดปีกเตรียมความพร้อม สู่โลกการเงินยุคใหม่ “วางแผนการเงินและการลงทุน สำหรับคนยุคใหม่”ในวันที่ 19 เมษายน 2566 รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM
Meeting ID: 931 6133 3474
Passcode: 112233

Choose a Language :