คณบดีคณะวิทยาการจัดการ นำทีมลงพื้นที่ถ่ายทำ VTR. สัมภาษณ์ ผู้ประกอบการ เพื่อรายงานผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่การคัดสรร

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ นำทีมลงพื้นที่ถ่ายทำ VTR. สัมภาษณ์ ผู้ประกอบการ เพื่อรายงานผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่การคัดสรร
_ _ _
วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2566 ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร คณบดีคณะวิทยาการจัดการ นำทีมคณาจารย์ลงพื้นที่ วิสาหกิจชุมชนกลิ่นไอตาล ณ ตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร และวิสาหกิจชุมชนเรือจำลองบางหญ้าแพรก ต. บางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร เพื่อทำการถ่ายทำ VTR. สัมภาษณ์ผู้ประกอบการทั้งสองแห่งนี้ ที่ผ่านการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์สู่การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย 2565 ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
อีกทั้งยัง ได้เดินทางเข้าพบผู้บริหารของห้างสรรพสินค้า The Bright พระราม 2 เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับการเตรียมพื้นที่ในการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนในโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน University as a Marketplace ประจำปี 2566
Choose a Language :