[:th]ขอแสดงความยินดีกับน้องณัฐ #เด็กMacEnt  นักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารการตลาดและธุรกิจบันเทิงได้รับรางวัลชนะเลิศ ตำแหน่ง “เดือน คณะวิทยาการจัดการ” ประจำปี 2565 น้องณัฐ ณัฐพล แซ่แต้ จากการประกวดทูตกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2565[:]

[:th]ขอแสดงความยินดีกับน้องณัฐ #เด็กMacEnt 👏
นักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารการตลาดและธุรกิจบันเทิงได้รับรางวัลชนะเลิศ ตำแหน่ง “เดือน คณะวิทยาการจัดการ” ประจำปี 2565

น้องณัฐ ณัฐพล แซ่แต้
จากการประกวดทูตกิจกรรม
ประจำปีการศึกษา 2565
BSRU Intelligent Brand Ambassador
To Success Award 2022
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

———-
#BSRU #ทูตกิจกรรมประจำปีการศึกษา2565
#องค์การนักศึกษาBSRU #มบส
#BSRUIntelligentBrandAmbassadorToSuccessAward2022

#MacEntBsru
#สื่อสารการตลาดและธุรกิจบันเทิงบ้านสมเด็จ

ดูน้อยลง

[:]

Choose a Language :