ขอเชิญ คณาจารย์และบุคลากรทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน เพื่อสมทบทุนในการก่อสร้างกุฏิสงฆ์สำหรับพระภิกษุสงฆ์และสามเณรที่จำนำพรรษาและศึกษาพระปริยัติธรรม

ขอเชิญ คณาจารย์และบุคลากรทุกท่าน
ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
เพื่อสมทบทุนในการก่อสร้างกุฏิสงฆ์สำหรับพระภิกษุสงฆ์และสามเณรที่จำนำพรรษาและศึกษาพระปริยัติธรรม

ในวันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2566
เวลา 08.30 – 12.35 น.
ณ วัดบางใส้ไก่
กำหนดการ

เวลา 08.30 น. ตั้งขบวนอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ โรงละครศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เวลา 10.00 น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์

เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพล

เวลา 11.30 น. รับประทานอาหารร่วมกัน ณ ศาลาการเปรียญ

เวลา 12.35 น. พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดบางใส้ไก่

 

Choose a Language :