ขอเชิญชวน นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา และนายกสโมสรนักศึกษาคณะ ประจำปีการศึกษา 2566

🔔 🔔 🔔 เลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา และนายกสโมสรนักศึกษา
——————————-
ขอเชิญชวน นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา และนายกสโมสรนักศึกษาคณะ ประจำปีการศึกษา 2566
——————————-
🗓 วันพุธที่ 5 เมษายน 2566่ ⏰ เวลา 09.00 – 15.00 น.
ผ่านระบบ BSRU e-Vote 💻

เลือกตั้ง Click >>>https://dsad.bsru.ac.th/vote

ดูน้อยลง
Choose a Language :