[:th]การซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร 🎓 วันที่ 2 กันยายน 2565 (ภาคบ่าย) ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 1 ชั้น 4 ___________ดำเนินการถ่ายทอดสดโดย____________ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา _________________________________________________[:]

[:th]

การซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร 🎓
วันที่ 2 กันยายน 2565 (ภาคบ่าย)
ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 1 ชั้น 4
___________ดำเนินการถ่ายทอดสดโดย____________
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
_________________________________________________

[:]

Choose a Language :