สมัครเรียน


รายละเอียดการสมัครเรียนรอบต่างๆ


สามารถติดตามได้จากลิ้งค์ http://admission.bsru.ac.th หรือคลิกที่รูปด้านล่าง


ค่าธรรมเนียมการศึกษา (ยังไม่หักส่วนลด 20%)


แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่

1. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

จ่ายในภาคเรียนแรกเพียงครั้งเดียว โดยปกติจะมีราคาสูงกว่าภาคเรียนอื่นๆเล็กน้อย

2. ค่าธรรมเนียมประจำภาคเรียน

จ่ายทุกภาคเรียน จนกว่าจะจบการศึกษา


หลักสูตรทั้งหมด ในคณะวิทยาการจัดการ