ข่าวสาร/นักศึกษา

โครงการ True Young Producer Award 2019 การประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม

นี่ไม่ใช่โอกาสที่มาถึงคุณแล้ว… แต่นี่คือเวลาของคุณ ที่จะต้องมาช่วยกันหยุดมัน🚫 🎬Stop Sexual Exploitation ‘หยุดแสวงหาประโยชน์ทางเพศบนออนไลน์’ กับโครงการ True Young Producer Award 2019 🎉การประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 15 งานประกวดสำหรับ นิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกคณะ ทุกชั้นปี รางวัลทัศนศึกษาดูงานกับเอเจนซี่ระดับโลก Isobar ณ ประเทศญี่ปุ่น พร้อมทุนการศึกษา และรางวัลรวมมูลค่ากว่า 700,000 บาท !!! เปิดรับสตอรี่บอร์ดตั้งเเต่วันที่ 1 กรกฎาคมถึง 30 กันยายน 2562 👉🏻ดาวน์โหลดใบสมัครเเละครีเอทีฟบรีฟได้ที่ http://www.trueplookpanya.com/new/csa/ 📞เพิ่มเติมโทร. 0-2858-6279, 089-1396064

ปฐมนิเทศนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2562

ปฐมนิเทศนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2562 https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJw9kVmSRTEIQnfUZTCi2f~%3BGuq4~_~_aU44ABkub~_49S5p~_MMICCDfY6zA~%3BBxRb4RrsBac66hsxHwdZxyXK5h~%3Bjqpc5NkgptDXCOTgzIFQBtsRto47ox8ooyajfo66~%3Bgl5XAgGuet4XcvY2ioAZWbKIILHnWcFdG06JGQjdNUOUkIuW0i1RO~_Spl1sEAiJmtpQS0yL~%3BlJz5NQb7PbFSgKsM0zrYxyktu2Lkdo22S060POelLB~%3Bi9Jycg~-~-.bps.a.2278338142280076&type=1&__xts__[0]=68.ARA1Ydd-42Ip6-Wp5UOChBZQyQVG-4R-Hun8tOZChSvmUF0wUXphOlDTJ7KC4W9D1fsUr0YRPfzwiS9HNeGZG0ErNXq2eNIKPlwqHa_QXGIobL8uc35cenpWPIFSERGoXUWmNkoi2alDOQMAmkFCDWHINyR6bt1Zo9oV6ppM9CLq6Y-6yPcpCAQMxXt2_yqc0VHEIdv0h209-7GyJWU82x43DjLLcR2VWFxcrDgBACJsx-SkPNn2u1hYre-xrzEGedjUBU8ou6bDJmrfGMOICwimoekT9ZoUPWA4cIrFuExFIfT4j_iSCQdiMwmFcYAxAa58z1qBxhiXebR3XdNMAVZys5QymzM_tmP685WcNE5wB2gORJjuzF4VJUGaOWgUFUkx1ffpIzDfG-ME8Idkwll7e0UUc1y-6kix6fHaf4uBXHlP6YpjfdM1qOzP4HK6k3iBxfF1EoytQ0RIE4XP&__tn__=HH-R

📣 โครงการ “ปรับพื้นฐานคณะวิทยาการจัดการ” วันอาทิตย์ ที่ 7 กรกฎาคม 2562

📣 โครงการ “ปรับพื้นฐานคณะวิทยาการจัดการ” วันอาทิตย์ ที่ 7 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 น. – 16.00 น. ณ อาคาร 1 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ———————————————————— 🔻*กิจกรรมบังคับนักศึกษาชั้นปีที่ 1🔻 🔜ลงทะเบียน เวลา 07.30 น. 🔅แต่งกายชุดพิธีปี1 💢

งานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 3 

งานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 3 Internation Multiconference of Management Science (IMMS 2019) “The Management of Innovation for Community Development” วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ณ อาคาร 7 ชั้น 15 (ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJxNWsmtJTEIzGhkVkP~_iY1cPKr~%3BFdkGip1u1SunzTvNbl3~%3BpyBoeOcVO7qEMjvH89wleIHgPHHjvdFeS7AEofaK9EmzOmbkIsMllpAXjypPnMIJPmqOE~_F7whKSSn~_S5khKXXQIuQRJgxx5hlCt8U50xhKuvkej~_IYp3gjKoReIdf4IfiCYFwWrkfSQ0GcIh3gMhJ~%3Bo3TjRsleOA0JpSppPsLRPdB~%3BCvuHD1slWZUS~%3BFP0cPKofhAAo1PkG1D90h9AhGCF0XLnu1LZGOaWhYgy1tvW4eKOpS0DStk8OnJDqvSIFkOkfoTJykCBAzK7QDECspD~_2j3BzDRUxutA~%3BXOBjYnRciUFsuZwC4ZPDdGybRl3GLrStGwiiS4j7lDt9V7AjcIeq7wq0vUXljoCgi6kkTHl1JY0sPFpLSEMgf47rEw1ObeUmnN8ZlQ71~%3BewbIg~_xkrOIpcp7Q5OYNq4cRkOOjyl9rK4~_OSzWLjdhKNElZD6ATvWqnx7QRXjizqOyj174~_in6~_nV48hdzN2u48MSF5UQW08pn~%3BZO9eFTgyuGjZf1OXFmA2t3OsfbF4ymT9wQtV9HzxoreDS7BlNMNt1RtEh6mVk0C4sX6Fy9yTswJ44k8ePSXcuQcJDarHxc5B7H~%3BMuyPIEifLystYXLy~_eVkOaIPZLtZVA7qx~_WJC~%3BWvJN~%3BACZc9ofqUy~%3B7pIkcCgl1znjCw~%3BYWHHIWvZ9dqqwJfP6KrSyIaJHgCMffk~%3BxEMvp5Vy8UVAImtpO6A0H0FUySD7EwSegj7hvmrcxa~_ytngIcTD49W5XMQeW1zx5Ik7hA8gpL6jBMiOgPApVzCU8lF9Od2yY~%3BEIhOk5h2zPAZdeTOMYBFMSEOqZ1CWQHPPKyhH2HNc2TJ9yOcrxSt3O7E5eaRnCip5IF5knyVZB4KM6vh5UP6TA9q5yeYBpSlFbGNvcyPbghJGQAChTaWwfY68cltC2gtYvKNe2yuXEnDLm8qXx7Kaf5riDEsI0oK75nYDocVf0HMGCgkU0Hu3vDeChFCwv4kVlvfA6UK~_zJ~_7Y5fOxO7EvdNyrQD2OUI4zchi5jLZCbV~_Xk~%3B0F0D1zRffKLZy4d0~%3BU65KyL93yXhhKxHgCiH0Z5mqBixavIPadqNfLae~%3BRFf1xNUvrZdtwB~_11BxF5XPQyKlsAkP36U~_TPd6I2w8gpAYGYViBe7J49oVBfmT5LER4nhXLgitZa~%3B6XLzI74HoXTGeOlgbr2oi6CWql3HeZ1M3jjVxrfAUTU2UQv4jCDr3~_I6BCYYKtwxZj6qkYO~_wSDobb5fhTDG5eYouDo3Sui8FNNKteC8Ein~_mJD~_N6YRz8IC25pTggvTkTxCjxZ73ryS0I4IcQjccWaVwoRZUljowBrGa8ceJB8iI0n23qyqMByBEikzpxY1FVzTqx~%3BSMewXS76osuio0jAFd2cLDquzQQrksO2yNZG~%3BaBgOsrpKqc~_ZnDaZcL0bJiKxoEcNKWOWzLDiCniVn9djoghTDWKXAQOc87HBTGXNJQOhPpBmGe0JWIlc2J9XZHYND8zNNjm5kIxe44bVfuGIZCjGcjmMicoOtJ4lPFEIsNIrRlsDCU0lCHUoxjqhulVw~%3BdRf25oUfJdGeUOBbvD1sn29hBWOTcg5mHUBY82H~%3BVB3Ym6I0bj0mHMBmTlo2e4EMI32oHLXvGx~%3BqX1PYHpjRXdCwCd7S7EL3zsbPqUwMijRsv5BYSnKPpY~%3B9D6MZZLWi7icanuIgGWyy3zEnqGy4o~_ZV5Z5iVeZ5HVBGjqfrDuSwquKLWNHrYMwqghUNuZTlTvR5AhrK8nNgIRW9XljQiPQFPeA~_uH0HI9ICvVn0RvTPT5dihZfZSPPkyriOk1eKFsNZWLXiqCTpeohBFN1A90Mfp62kjK5Jg1AB2K~%3Bh7Jut8bhjA9GpTDR45le7EQUUmeQEurQvXv67Wzyqh~_jmBb5qXOsGViu40rO4mLXGydwulSM77pjm~_P7R22xkdhBrbWUok3jFwqAPLdPkjqojYcBmGhHRWOK9ICQyWTQaMAx5fYGkOitH0nGgRmmPZ5Q3giz1xZl8JOKWtHc5HuAheaAdP761eNJx7qUsyWfefKtk56BNrGllfFGisr6FLdPVwI0LA1sq2GYLsfE52GpNiQ6Btxnhw7RuqBr0vR1xv7oIfCnkAnXbvsEukawsb~_Mwje2CDUgxWBFNkK4j7O~_roKunG5m4JVvIfAK~_i1y5onCjnorG1VEh50Yk~_8LcqbgJRcJn2ejQY9qKblW01VGunirG1VzrwhfANjU7ENVFFg6kZJsQMpjisqiMrytYsK~_o~%3Byj8tkOouPC04wn7qlaHfHb80g7ihaSsRc4Ovpi4cbesvk7OFSeONuI~_CCJi99k7Tb6wS6OeG43re67NwQe~_umd4WJzWfeV877jtVppmxOfoUQj24gu9bFo4dsgWnKYuqmNnJQufIRPUl4zm~_7txT3OoPHPuoBLm7k0kNoEkZ0DhLupjgRFB25MHVzodtbMZvuoko8BMqx~_3RRIHbzQ0wGseUiMbrw0ReFD4~_tt~_7u0GUDyCfmkjHnbyjs7lq39LcMf49uiXa5AcIGsmufQX3feA3Zg7CVghUIySunRrA94ShayoLjMso5lVNkbW0a2xx4MI~%3B59MnJPtnFR3T~%3BRNc5QS4O9V0oOkq0HSWECk82GlsUXJzxMlsn~_2sGGzOsjxlmoNSdgVxNoUsLIZwTyRPoPrW~%3BML0g1LZw7hh5UhhAitZJ~_9KDBtMkpvO5RZt4xBnUGcg6eJh8kg7qRMzveNBOFh5yx0~%3Bp~%3BAJ32FXngxAOk7R~_HGB6ghGF4SwPo1JzMgxFj0H9EPW31Td8X~_KJCVPG~%3BkUpUN9S4BfZMmqzpeeAzPriCVNq0JSlCKCz~%3Bcf7mvMIHIr8Ge1dYVReg6q17YYXRi91pWBDiI~%3BQCPVDbRvKqVG5HF9X~_vo9uCK0yxUF262mXgIvZL~%3Buha2TGtPnHcsJLVd32PKNixWBOhPKHetzO~%3Bo~_mT223Dk~_p4Skny5IfV~_v7Y1FVSSLxX1ryozaNaUXRuLI~%3BuzSYxcqN5F96MmpIHAZ6tEjGAsOPqZkNFNfjLGTxo7Jhdw4e2Jc0WD6vD2mZDKIyaf551FYn8OIJ5YqGkZtYwz1OW7IsKUcDssZC3BMClam4Htf9YhLwSLnit5PdFxhiKXKAERJYyRtXulx~%3Bi88LiDkFO2Ts1rjUy5HuUvlJuZohovcqc4rF~_swdWaHuAgxE~_qCMh~%3B9~_enUbGF2yJhoMEZDjl2S2p45sWOTlyFuD~%3B30KrT1ZqhjrFaj093pDOR8zo9Hv4zb~_NaoRss1orK~_bNnnDmEFa4PlkvWl9E6GYRDq2JYxV8~_LXzRQF6TPNzsu4XVvXU1delyb3wq8sVVQ~_0TX0Za~_XmPsryK3TZju4t9LxpSHCWUchlOBV~%3BvIsaJ3gK1esk2k4PhQx1Yh8stSNWzppzXdFpeQbwAEF~%3Bp6hcyJ35U4E5XCqOw7ALFl6WHLL1Y~_o0Z8paB9TMlc2NMWc63vPZGtH9szb7BE9~_gS1KUxN6hqfYQ5IXxjBPu4oCFRXYeJM2mcXXCcM8Ze5eJ99~_quWzxhcBgWnDgTYv69gTVDeFEOe5gWP4TEm~_wfl91MxNGx7flzBYI1T0zsy8Z~_nMHDF49QZNygF77BNs2E~_6CQ6T~%3BORlQIluVv8KPow3YjO2S6HNaGeEuKRzh8tF8yqKSkojA298mBLUoXP2LEmcQmScTaRhdiOolNNrGFILJfBeUVYHp3iRAy5fVsqIfEaPvJgcZZ2TiHTAE~_TgjBVpps5~%3BOk8PNkzCga~%3BpkSPUxx1Hhz~%3BbtSRB1fH94n6k8XxK3byqEYE4pf32I2vcFNb~_jNOUGC60gqJAAgfgmIGZuEY1NgLf3MQMQcGebuBBwqIwc9eTr6YEcfM~_AVB7zXr4LwiY7q8Vou~_seI3hR95GCZD52Ekow5tXljR8DQGk82YorhPfQTHVPjt7oJnRykm4PCdDDdUTQMNVh6W6cw~%3BO4hrZ8poW1swxom4x~%3BEwxCVUoxKu4P6LogCHwDfifpOPDm~_lGOYcIp1PyxiCPuGTx4T5wkMZ7E~%3B6jxjj~%3BpbxcKnNAoznU~_~%3BLkrBGh7ETzYxi27hovudeI86Pdnxj8DbT~_wJTPNSn9PFIMYgnP3HtzGKWVL7l5Tc58RWj3j~%3BMD22O~_CFJ~%3BDgYiYuirjfLeJxJwdxRo5buCLbTEQi5Ugw5SRKwfNXnvA5sZgmNlfCTxTx~%3BrWDHHtlPoELP4G~%3BF~_bEpy28kF3wKxsgbAGOGLfkhiR86ouwvjjGlfIdVyIOROcPIeHTjR9GVByob4z9QMGRy4ITqFH~_5Y84YwahGS4wdfmugG36h1gOYnslDQBp8ARGc4nPUFh2~_edjN8GFG~_e46KWEO5RIwQndSfx9IoKxP20n5pIxF~%3BjZ51UdGhtO9wVhYWxy7tgi0Tt4sXe4k~%3Bmdmb9snG63o2~%3BEghxF0bGC9i887rSSp~_m4OniwzN~%3BRhc3Vc1LYhda~%3BE6bcW8b8~%3B8F~%3BJR~_EI2lQUmxI~%3BDKAbulEQ1E5nCiCXCOYn0~_5EZ0eVPgq6peunXcwvR~_mEP3ut4IoGzmUXGoQoxeWD4EhVlgACL~%3BwRmOQEH7QjcK4Uod4zJwtnLMDP4~_~_npRyXCTH8wmGxHa~%3BHFSot29GW7YxJ1hwGmuX~_6HeZ64Q9cYKWoyVsCbzc1sc~_H8Mf9ktwUdSps~_exPbFS0~_8fHW~%3BMUWL7rAahRnZc2fk6IlK3ah8IzgIdKmuUY7uML8VOH8riNaDEyyeLXOFxu5Tc~_UDaOSgf7xi~%3BHS51AV7KY9PMBk8mFD6jrG358~%3B5mOL8mJJnmitZy~_XBKvwWUzCW732LMdcDED~_053kbwn7bmCWgPb9sz~%3BPIPHr1P1xKNOk~-.bps.a.2271049776342246&type=1&__xts__[0]=68.ARDn6FZlvvipui9vhjR2m5x4UoMo2TqgXT_YFahfpBNjr4dAjytPkEGLGbGaUP6i9kUha0JTRYRdt0fdw0EN2Qv81sIFIYn2QLKkTl9M978AaZ5_w5p_2vxpN8YQIHHcyfei9kVDcoUk6fkDkq-YQIDYXVIIDulk5fpl9GRWW4LdKrCn7e8K3CEvQb_Biek5_JMiI4G1jrnrXDWOWPHDcqKECW_q5IYG615g1UrzdYrf7seW4BbLfcRc1NugI-5CCeWnCN231a30qkayAXMkPy1eW6eSVv4c_CQa-I1wwS1F5tMtUrs8CFU6iPHjWRKKPnbVWqggLSN74v6_qRSb-qx_v5vXRDWMD5euK0bOg2gVx1xR7ObJ-xtDI9szggkj7dVlgy4EgNNR1gXAi9OQz9PhAcj0ge6q4tXk2jl75183vFLGmDS0aud9UccG8k-sOkVgpFpKLAaNh3FGueN3qDX6bjMxH5UmmHZXpqDvsj2inwZ8cFGlYzVevweWomRhFDGuyz_L5srnpUU1cnkz3thZ4hKnifzj5wtHeOryjA&__tn__=HH-R  

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย วันที่ 18 – 19 กรกฎาคม 2562 

{Announcement} โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย —- วันที่ 18 – 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 07.00 – 16.30 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม โทร. 02-473-7000 ต่อ 1500

ประกาศการชำระค่าบำรุงการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1/2562

ประกาศการชำระค่าบำรุงการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1/2562 ช่วงกำหนดชำระเงิน : วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 – วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2562 ชำระได้ที่ : ธ.ไทยพาณิชย์ฯ ธ. กรุงเทพฯ บ.เคาน์เตอร์เซอร์วิสฯ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี (รวมถึงบิ๊กซี มินิ) ทุกสาขาทั่วประเทศ ช่วงวันที่ชำระค่าลงทะเบียนพร้อมค่าปรับที่กองคลัง 2 กันยายน 2562 – 1 ตุลาคม 2562 อัตราการคำนวณค่าปรับ เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ ดังนี้ – ผู้เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 ลงมา : วันละ 20 บาท แต่ไม่เกิน 500 บาท – ผู้เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 ขึ้นไป : วันละ 50 บาท แต่ไม่เกิน 1,000 […]

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (รอบ 2) ปีการศึกษา 2562

{Announcement} มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (รอบ 2) ปีการศึกษา 2562 —- ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกดำเนินการดังนี้ – ตรวจสอบผลการคัดเลือกและบันทึกข้อมูล ได้ที่เว็บไซต์ : http://admission.bsru.ac.th/ เมนูผลการสมัคร > แก้ไขข้อมูลก่อนรายงานตัว – พิมพ์ใบตรวจสอบข้อมูลการรายงานตัวนักศึกษาเบื้องต้น ได้ที่เว็บไซต์ : http://info.bsru.ac.th/mis/admission – รายงานตัวพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาเต็มจำนวน วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 5 ชั้น 1

กำหนดการรับพระราชทาน ปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

{Announcement} กำหนดการรับพระราชทาน ปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา —- วันซ้อมย่อย 15 – 16 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา วันซ้อมใหญ่ 17 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุม 141 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา —- โปรดเลี่ยงเส้นทาง อิสรภาพ ประชาธิปก และ วงเวียนใหญ่ *ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (TCAS62) รอบที่ 4 Admissions ปีการศึกษา 2562

{Announcement} ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (TCAS62) รอบที่ 4 Admissions ปีการศึกษา 2562 —- สอบสัมภาษณ์ วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562 —- เอกสาร/หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ 1. บัตรประจำตัวประชาชน (ใช้ลงทะเบียนรับบัตรคิว) 2. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ที่แสดงค่าผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียน (GPAX) 3. เอกสาร/อุปกรณ์อื่น ๆ เพิ่มเติม ตามที่สาขาวิชาได้กำหนดไว้ในคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร —- ตรวจสอบรายชื่อได้ที่เว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th หรือ https://student.mytcas.com —- link ตรวจสอบรายชื่อ : http://mis3.bsru.ac.th/…/Download/file…/2562-4-Interview.pdf

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ

รับสมัคร 21 พฤษภาคม – 9 มิถุนายน 2562 สมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ : http://admission.bsru.ac.th จำนวนรับ 1,593 คน —- สอบสัมภาษณ์ 13 มิถุนายน 2562 —- สามารถโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-473-7000 ต่อ 1710, 1711

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

รอบที่ 4 admissions รับสมัคร 9 – 19 พฤษภาคม 2562 ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนรับคุณสมบัติของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก ได้ที่เว็บไซต์ http://mytcas.com หรือ http://admission.bsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครเรียน ภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 2)

รับสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ที่เว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th ตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม – 25 มิถุนายน 2562 สอบสมัมภาษณ์ วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2562

บัณฑิตจ้า…เข้าไปติดตามข่าวสารได้ที่นี้นะ Update…ตลอดเวลา!!!!!

มาๆๆๆ ใครจะได้ฝึกซ้อมเวทีไหน ??? จะได้ไปทำป้าย-ทำไวนิว นัดหมายกันถูก เดี๋ยวพ่อแม่พี่น้องจะหลงเวทีกันนะ สำหรับการรายงานตัว 29 พค.-2 มิย. เท่านี้นะ ห้ามพลาด!!!!!!!!

โครงการอบรมเสริมสร้างความเป็นผู้นำของจิตอาสา วันที่ 25 – 26 พ.ค. 2562 ณ ห้องประชุม อาคาร 7 ชั้น 15 เวลา 08.30 – 16.30 น.

โครงการอบรมเสริมสร้างความเป็นผู้นำของจิตอาสา วันที่ 25 – 26 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม อาคาร 7 ชั้น 15 เวลา 08.30 – 16.30 น. ได้ซีเรียลคีย์จิตอาสา 1 กิจกรรม รุ่นที่ 1 วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 รับ 200 คน รุ่นที่ 2 วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 รับ 200 คน *การแต่งกายเสื้อม่วงมหาวิทยาลัยกางเกงวอม **นักศึกษาสามารถลงชื่อได้คนละ 1 วันถ้าลงชื่อซ้ำจะตัดชื่อออก 1 วัน ***นักศึกษาคนใดที่ลงชื่อแล้วไม่มาร่วมกิจกรรมจะติดแบล็คลิส 3 กิจกรรม ****เฉพาะนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ********************************************************** ( ถ้าครบแล้วจะทำการปิดระบบทันที ) รุ่นที่ 1 […]

ขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้ง นายกองค์การนักศึกษา และนายกสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สำหรับปีการศึกษา 2562

{Up Next} ขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้ง นายกองค์การนักศึกษา และนายกสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สำหรับปีการศึกษา 2562 —- วันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 09.00 – 15.00 น. นายกองค์การนักศึกษา ปี 2562 ได้กิจกรรม #เลือกมหาวิทยาลัย   นายกสโมสรนักศึกษา ปี 2562 ได้กิจกรรม #บังคับ คณะ

“วันนี้” พบกันนะคะ – ท่านที่สมัครโดยกรอกข้อมูลแล้ว สามารถเข้าชมได้เลยครับ – บุคคลภายนอกเข้าชมได้

{Announcement} “วันนี้” พบกันนะคะ – ท่านที่สมัครโดยกรอกข้อมูลแล้ว สามารถเข้าชมได้เลยครับ – บุคคลภายนอกเข้าชมได้ ขอเชิญทุกท่านร่วมสัมมนา #วิชาการบันเทิง ใน … การสื่อสารในโลกดิจิทัล เพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ กรณีศึกษา : รายการเนวิเกเตอร์ วิทยากรโดย : คุณติ๊ก เจษฎาภรณ์ ผลดี วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ อาคาร 1 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ด่วน ! “ที่นั่งมีจำนวนจำกัด” รับความรู้ #ไม่เสียค่าใช้จ่าย กติกาเข้างาน คลิก ! https://www.facebook.com/1396826417302260/posts/2258385641146329?sfns=mo ดำเนินการโดย : นักศึกษาสาขาวิชาการโฆษณาและธุรกิจบันเทิง ในรายวิชา : การจัดกิจกรรมพิเศษ ​โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศ ตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัยโดย : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา […]

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ หน่วยงานภายนอกและเครือข่ายวิจัย

{Up Next} สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ หน่วยงานภายนอกและเครือข่ายวิจัย —————————————- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอ ภายใต้หัวข้อ “ศาสตร์พระราชา พัฒนาคุณภาพชีวิต นวัตกรรมเพิ่มผลผลิต ส่งเสริมเศรษฐกิจด้วยงานวิจัย” ในวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ hall 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพฯ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http:/conference.sci.dusit.ac.th/sdnc2019 —————————————- วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ/ส่งบทความวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ในหัวข้อ “นวัตกรรมสังคมกับการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมืองไทยและภูมิภาคอาเซียน” ในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://csirsu.com/9386-2/ —————————————- คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร นิสิตและนักศึกษา เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ/นำเสนอบทความวิชาการ โครงการเครือข่ายการศึกษา วิจัยและความสัมพันธ์ทางวิชาการด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) […]

ขอเชิญทุกท่านร่วมสัมมนา วิชาการบันเทิงในการสื่อสารในโลกดิจิทัล เพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ กรณีศึกษา : รายการเนวิเกเตอร์

{Up Next} แก่แล้วรักป่ะล่ะ ขอเชิญทุกท่านร่วมสัมมนา วิชาการบันเทิง ใน … การสื่อสารในโลกดิจิทัล เพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ กรณีศึกษา : รายการเนวิเกเตอร์ วิทยากรโดย : คุณติ๊ก เจษฎาภรณ์ ผลดี วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ อาคาร 7 ชั้น 15 คณะวิทยาการจัดการบ้านสมเด็จฯ ด่วน ! “ที่นั่งมีจำนวนจำกัด” รับความรู้ #ไม่เสียค่าใช้จ่าย กติกาเข้างาน คลิก ! https://www.facebook.com/1396826417302260/posts/2257693171215576?sfns=mo #AdEntBSRU #BansomdejEntertainment #Edutainment #TDMF

ประกาศการชำระค่าบำรุงการศึกษาประจำภาคเรียนฤดูร้อน/2561 ช่วงกำหนดชำระเงิน : 15 พ.ค. 2562 – 9 มิ.ย. 2562

ประกาศการชำระค่าบำรุงการศึกษาประจำภาคเรียนฤดูร้อน/2561 ช่วงกำหนดชำระเงิน : 15 พ.ค. 2562 – 9 มิ.ย. 2562 ชำระได้ที่ : ธ.ไทยพาณิชย์ฯ ธ. กรุงเทพฯ บ.เคาน์เตอร์เซอร์วิสฯ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี (รวมถึงบิ๊กซี มินิ) ทุกสาขาทั่วประเทศ ช่วงวันที่ชำระค่าลงทะเบียนพร้อมค่าปรับที่กองคลัง  10 มิ.ย. 2562 – 9 ก.ค. 2562 อัตราการคำนวณค่าปรับ เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ ดังนี้ –  ผู้เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 ลงมา : วันละ 20 บาท แต่ไม่เกิน 500 บาท –  ผู้เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 ขึ้นไป : วันละ 50 บาท แต่ไม่เกิน 1,000 บาท ****วันที่ 10 […]

1 37 38 39 40 41